Stäng

Den indiska marknaden inledde året med en svagare utveckling. Carnegie Indienfond föll i värde med 1,1 %, skriver förvaltaren Gunnar Påhlson.

Indien framstår på kort sikt som mindre intressant för globala investerare än vad Kina gör. Även om Kinas ekonomi genomgår en tydlig avmattning, innebär en betydligt lägre värdering för kinesiska börsen att det ses som attraktivt medan den indiska börsen värderas över historiskt genomsnitt.

Det finns några frågor som bromsar utvecklingen i Indien.

  • Företagens rapporter för tredje kvartalet ser svagare ut totalt sett än väntat. Ett par incidenter där företag med svag corporate governance föll kraftigt under månaden inverkade negativt på börshumöret.
  • Marknaden avvaktande inför valet i april. Efter fem år med Narendra Modi är frågan vad som händer sen. Modi har drivit en ambitiös reformpolitik i snabb takt. I vart fall de två första åren var fokus på tillväxt och avreglering. Det sista året har mer handlat om populism och att rädda böndernas stöd i valet. Det är inte helt säkert att Modi har lyckats med detta.
  • Det finns ett utbrett missnöje hos befolkningen på landsbygden vad gäller reformpolitiken. Både valutareformen i november 2016, då 80% av alla sedlar ogiltigförklarades, och införandet av GST (nationell momssats i juli 2017) har varit negativt på kort sikt för dessa grupper. Högre garanterade priser på spannmål gav inte bönderna ökade inkomster som det var tänkt.
  • BJP tappar stöd i opinionsundersökningarna. Läget är anmärkningsvärt likt läget innan valet 2004, som vanns av familjen Gandhis Kongressparti.

Carnegie Indienfond investerade under månaden i Axis Bank och Icici Bank. Innehaven i Eicher Motor, Hero Motocorp och Motherson Sumi Systems avyttrades.

Axis Bank och Icici Bank har gjort goda framsteg med att minska utestående kreditförluster. Den svaga inkomstutvecklingen på landsbygden innebar att försäljningen för Hero Motocorp varit en besvikelse. För Motherson Sumi Systems innebär den stora exponeringen mot tyska biltillverkare en risk när nybilsförsäljningen i Europa försvagas.