Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

Det nya året startade med en intensiv nyhetsmånad. Den marockanska centralbanken meddelade att de ökar valutans flexibilitet i linje med sagd reformagenda, något som fick framförallt aktier med intjäning utomlands att stiga. Carnegie Afrikafonds innehav i marockanska HPS blev därmed för månaden, fondens bästa innehav.

Den kenyanska marknaden återhämtade sig aningens men osäkerheten kring ränte-taken och likviditeten i bankmarknaden är fortfarande tydlig. Den nigerianska marknaden hör till några av världens bättre under januari, något som kan härledas till det högre oljepriset och därmed bättre valutalikviditet.

Fondens innehav i Nigerianska banker tillhör några av fondens bättre i januari. En av månadens viktigaste händelser kom dock från Sydafrika, där det annonserades att hela styrelsen, samt VD och finanschefen för det korruptionstyngda statliga bolaget ESKOM byttes ut med omedelbar verkan. ESKOMS enorma skuldbörda riskerade att ensamt vara orsaken till en kreditnedgradering för den sydafrikanska staten då de är garanter för bolagets skulder. Att man nu visar att man tar problemen på allvar, i kombination med en starkare valuta, har troligen gjort att Sydafrika kommer undvika en kreditnedgradering till skräp under året. Den sydafrikanska marknaden föll i januari men det maskerar att enskilda sektorer så som finans och cykliska konsumentbolag fortsatte att gå bra även efter årsskiftet.

I Sydafrika finns det en försiktig optimism inför framtiden även om många bolagschefer vittnar om att det krävs ytterligare politisk handlingskraft innan de vill investera bolagets resurser ytterligare. I Egypten stundar ett presidentval i mars och de flesta är ganska säkra på att sittande president också blir omvald. Många väntar sig större räntesänkningar under året med förhoppning om att det också kommer att vitalisera ekonomin under 2018 och 2019.

Flera marknader i Afrika är under återhämtning och den starkare globala ekonomin ger dem extra stöd i den cykeln, något som också borde vara positivt för portföljbolagens intjäning framöver.