Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

Går det att slå index med aktiv förvaltning? Är billigast bäst i längden? Den som ska välja fonder i sitt sparande har flera frågor att fundera på, men möts inte sällan av vad som måste avfärdas som myter. Myter om indexfondernas förträfflighet och den aktiva förvaltningens hopplöshet. Här granskar vi sju vanliga påståenden.

Ladda ned broschyren Aktiv förvaltning vs. index – sanningar & myter.
Eller beställ broschyren via spara@carnegiefonder.se!

Påstående 1: Index slår aktivt förvaltade fonder över tid

Ja, index har de senaste fem åren gått bättre än bankernas och försäkringsbolagens aktivt förvaltade Sverigefonder. Men de fristående fondbolagen har däremot lyckats slå index. Ett exempel är Carnegie Sverigefond, som har förvaltats aktivt i drygt 30 år. Påståendet är alltså både sant och falskt. 

Påstående 2: Indexfonder slår aktivt förvaltade fonder över tid

Nej, det stämmer inte. De senaste fem åren har aktivt förvaltade fonder gett en bättre avkastning än indexfonder, och i vissa fall en klart bättre. Allra bäst har fonder från de fristående fondförvaltarna presterat. All avkastning är efter avgifter. Påståendet är falskt.

Påstående 3: Indexfonder är som att köpa index minus avgifter

Det som påverkar indexfondernas avkastning är dels avgiften, men också till exempel courtagekostnad, omsättningshastighet och hur stor kassa fonden har. Index har ju ingen kostnad alls, så sammantaget blir det så gott som omöjligt för en indexfond att hänga med. Påståendet är falskt.

Påstående 4: De flesta fonder är aktivt förvaltade

Vad är egentligen aktiv förvaltning? Ett enkelt svar är att förvaltaren väljer innehav efter eget huvud, utan att bry sig om vad andra tycker. Eller vad index består av. Och aktiviteten går att mäta, men det är viktigt att jämföra fonder med samma inriktning. Sharpekvoten mäter avkastningen i förhållande till den risk förvaltaren har tagit. Ju högre sharpekvot desto bättre.

Tracking error, eller aktiv risk, visar skillnaden mellan fondens och jämförelseindexets avkastning. Ju högre aktiv risk desto mer har fondens avvikelser gentemot index varierat. Mest intressant är kanske informationskvot, som visar vilket värde den aktiva förvaltningen har skapat. Ju högre informationskvot, desto bättre. Påståendet är falskt.

Påstående 5: Fonder med lägre avgifter ger högre avkastning

Billigt är bra, sägs det. Kvalitet kostar, heter det också. Historiken visar sig att det har lönat sig att betala för riktig, aktiv förvaltning. Carnegie Sverigefond må vara dyrare än snittet sett till avgifter, men sett till vad du faktiskt har fått för din investering så har den varit klart mest prisvärd. Kom ihåg att alla fonders avkastning, i tidningar och på hemsidor, redovisas efter avgifter. Det viktiga är ju vad du får i handen den dag du behöver pengarna. Påståendet är falskt.

Så gjorde vi jämförelsen: Beräkningen bygger på utvecklingen av ett månadsvis sparande om 3000 kr som har investerats i respektive fond och index. Avkastningen baseras på månadsdata för perioden januari 1998 fram till december 2017. Eventuella utdelningar har återinvesterats. Indexfond från storbank avser den enda Sverigeinriktade indexfonden med tillräcklig historik.

Påstående 6: Index är ett relevant jämförelsemått

Börsindex ska återspegla hur börsen utvecklas, men hur relevanta är de i praktiken när de är så svåra att replikera? Indexfonder går alltid mer eller mindre sämre än index, och aktivt förvaltade fonder kan gå både bättre och sämre.

Oavsett vad du tycker är det viktigt att hålla koll på vilket index du kollar på. Är det ett brett index med hundratals bolag, eller ett smalt med de 30 största? Är det ett index där företagens utdelningar återinvesteras eller inte? Även när du ska välja fond är det viktigt att läsa på. Alla aktivt förvaltade fonder lever inte upp till sina namn, men vissa har visat sig kunna leverera avkastning som slår både index och konkurrenter. Efter avgifter. Är påståendet korrekt? Välj själv!

Påstående 7: Hållbarhet är överskattat

Hållbarhet? Visst ja, den lilla detaljen. Hållbarhet inom kapitalförvaltning kan handla om att undvika vissa branscher, till exempel företag verksamma inom oljeindustrin, eller om att aktivt välja de bolag som satsar på långsiktigt hållbara produkter och tjänster.

Och om att kontrollera att företagen lever upp till internationella konventioner om miljöfrågor, arbetsrätt, anti-korruption och mänskliga rättigheter. De flesta sparare förväntar sig också att förvaltaren för en kontinuerlig dialog med innehaven och för fram sina förväntningar inom hållbarhet, diskuterar utvecklingsmöjligheter och engagerar sig i valberedningar för att främja diversifierade och långsiktiga styrelser.

Detta är lite krångligt för en indexfond, som gör som index säger och sen somnar om, men en självklarhet för aktiva förvaltare.

Företag som agerar långsiktigt i alla frågor, från varumärkesarbete och personalfrågor till investeringar och hållbarhetsfrågor, brukar nämligen vara bra investeringar. Oavsett vad index säger. Påståendet är falskt.

Den tidsperiod vi har studerat är framför allt den senaste femårsperioden (2013-01-01 till 2017-12-31). Det är den period som Fondbolagens Förening rekommenderar för marknadsföring av aktiefonder. Vi har dock tittat även på tio års historik och då fått snarlika utfall, men om man går längre tillbaka i tiden än så tycker vi att utbudet av indexfonder blir för tunt för att undersökningen ska vara relevant.

Vårt viktigaste budskap är detta: dra inte alla indexfonder över en och samma kam, och inte heller alla aktivt förvaltade fonder. Och glöm inte att fonders historiska avkastning alltid redovisas efter avgifter
– vad du ser är vad du har fått.

Ladda ned broschyren Aktiv förvaltning vs. index – sanningar & myter.
Eller beställ broschyren via spara@carnegiefonder.se!