Stäng

Den indiska marknaden utvecklades avvaktande i juni och föll tillbaka. Carnegie Indienfond sjönk i värde med 2,0 %. Carnegie Indienfond har hittills i år stigit med 10,2 %.

Den indiska ekonomin visar tydliga tecken på avmattning i tillväxten. Trots regeringens framsteg med ekonomiska reformer de senaste fem åren ser vi idag svagare tillväxt på BNP-nivå. Faktum är att regeringens reformer på kort sikt har inverkat negativt på tillväxten i och med att förändringar som genomförts har påverkat företagens och hushållens förmåga att investera och konsumera negativt.

Valutareformen 2016 var negativ för hushållens konsumtion. Nationell momssats som infördes 2017, innebar svårigheter för små- och medelstora företag att finansiera sin verksamhet. Effekterna av regeringens ambition att på relativt kort tid städa upp i banksystemet ser vi idag. I september gick ett halvstatligt finansbolag för infrastruktur omkull. Det fick kraftig inverkan på likviditeten i finanssektorn när finansbolagen fick allt svårare att rulla sin upplåning. Som en följd av detta är nu Dewan Housing Finance i svårigheter. Bolaget har svårt att sköta sina lånebetalningar. Flertalet stora affärsbanker har exponering mot Dewan Housing Finance, vilket får till effekt att problemen sprider sig i systemet.

Nu har Carnegie Indienfond ingen exponering mot dessa bolag som är sämre skötta. Det innebär dock att bankerna kan behöva öka sina reserveringar för kreditförluster framöver.

Inhemsk konsumtion är en viktig motor för Indiens tillväxt. Det senaste året har vi sett svagare efterfrågan på bilar, motorcyklar, kapitalvaror och även för dagligvaror. En delförklaring är att bönderna fått sämre betalt för sin spannmål vilket är negativt för köpkraften. Nästan alla kapitalvaror i landet köps med finansiering.

Om inte finansbolagen kan ordna upplåning, kan inte kunderna köpa ny bil på kredit. Det får en direkt effekt på konsumtionen.

Det är det vi ser resultatet av nu.

Carnegie Indienfond sålde innehavet i Indusind Bank och minskade innehavet i Axis Bank. Nytt innehav är livsmedelsbolaget Nestle India.