Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

Efter en urstark inledning på 2019 präglades mars av fortsatt starkt sentiment men med högre volatilitet, i linje med en svagare makroekonomiska indikatorerna i främst Europa och Kina. I USA lämnade FED som väntat räntan oförändrad men guidade samtidigt mjukare än tidigare på framtida räntepolitik.

Mot detta kan bolagens fjolårsresultat sägas vara paradoxala då majoriteten fortfarande åtnjuter efterfrågan och stabila kassaflöden.

Fortsatt hög efterfrågan på både högavkastande- och investment grade krediter i kombination med ett underutbud av nyemissioner har bidragit till krympande kreditmarginaler och stigande priser. Det gynnsamma klimatet har fått flertalet bolag att emittera nytt kapital och vi har under månaden investerat i flera intressanta namn. Coor är ett nytt namn i obligationsmarknaden och emitterade en femårig obligation, Telenor var ute och emitterade drygt 7 miljarder som delvis går till att finansiera 5G-utbyggnad, samt Electrolux som emitterade 1 miljard under ett grönt ramverk.

Dessa har delvis finansierats av försäljningar inom bankskuld och då främst efterställd skuld från bland andra Swedbank och SEB där vi bedömer osäkerheten i penningtvättsskandalen och smittorisken som för stora nedsidesrisker. Vi har även investerat i Hexagon Composites, ett norskt bolag som tillverkar gasbehållare till fordon, grillar, industri mm.

Carnegie Corporate Bond utvecklades än en gång starkt under månaden och steg med 0,53 procent, vilket summerar årets uppgång till 1,84 procent.

Även om 2019 börjat i dur, upplever vi fortsatt stor osäkerhet gällande de globala utsikterna för risktillgångar kopplat till eventuell avmattning av konjunkturen samt fortsatta globala spänningar. Detta gör att vi fortsatt ämnar bibehålla en något mer konservativ och balanserad portfölj. I spåren av den breda omprisningen under 2018 ser vi dock fortsatta möjligheter att hitta attraktiva investeringar. Med rådande ränteläge lägger vi än mer vikt vid balansen mellan rörlig och fast ränta.