Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

De flesta aktiemarknader i Afrika avslutade juni marginellt ner räknat i lokal valuta men den svagare svenska kronan gjorde att de flesta marknader ändå steg aningens. Det stora undantaget var den sydafrikanska marknaden där den sydafrikanska randen föll nära 8 procent mot kronan och aktiemarknaden slutade månaden kraftigt ned räknat i kronor.


Kombinationen av protester i samband med löneförhandlingarna i den statliga sektorn och ett sämre än förväntat handelsbalansunderskott, med den internationella turbulensen, fick de sydafrikanska långräntorna att stiga vilket i sin tur påverkade den lokala valutakursen kraftigt. På börsen steg bolag vars primära verksamhet är internationell så som Naspers och BHP Billiton, medan bolag med mer lokal verksamhet, så som konsument- och finansbolag föll.

Arbetet med att sätta Sydafrika på en bättre tillväxtbana pågår alltjämt. I juni började de offentliga samtalen kring markfrågan där den som vill får framföra sina synpunkter. Därtill presenterade Sydafrikas hälsovårdsminister förslag till genomgripande förändringar i hälsovårdssektorn, och ministern för råvaror presenterade det nya förslaget till regler kring utvinningen av naturresurser. Båda är nu ute för offentlig debatt för att senare revideras till något som alla berörda parter kan komma överens om. Den nya så kallade ”Mining Charter” blir en av de viktigaste byggstenarna för Sydafrika för att attrahera nyinvesteringar i råvarusektorn, något som marknaden väntat på i nära 15 år.

Fondens innehav i Hudaco, en distributör av bland annat konsumtionsprodukter, presenterade ett bra halvårsresultat i juni. Hudacos omsättning och marginaler har förbättrats något, och företaget noterar att en högre aktivitet i ekonomin gynna dem avsevärt.

Värderingarna i Sydafrika har nu fallit tillbaka till nivåer under de som rådde höstas när optimismen kring ett eventuellt presidentbyte började spira. Därmed finns det både ett gott värderingsstöd i marknaden och god anledning att vara försiktigt optimistisk inför vinsttillväxten för bolagen framöver. Det gäller även för bolag i flera andra länder runt om på kontinenten, inte minst i Egypten och Nigeria där vinstutvecklingen ser god ut och där vinsttillväxten har börjat trenda uppåt.