Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

Som högsommarmånad var juli relativt nyhetsfattig och präglades till stor del av kvartalsrapporter för årets andra kvartal. Totalt sett har de svenska börsbolagen fram till i början av augusti rapporterat aningen bättre än förväntat. Totalt sett har stora bolag rapporterat bättre än små. Carnegie Småbolagsfond steg 1,6 procent i juli.

Fondens sämsta aktie i juli var BillerudKorsnäs med en nedgång om 17 procent efter en svag kvartalsrapport. Bolaget har under det senaste året levererat flera besvikelser. Några självförvållade, såsom en kraftigt fördyrad utbyggnad och några som kan klassas som otur såsom fördyrad ved drivet av extrema väderförhållanden. Kombinationen blöt höst, extremt snörik vinter, snabb snösmältning och extremtorka under sommaren är en svårslagen serie av otur. Samtliga dessa väderförhållanden gör det svårt eller omöjligt att avverka och driver upp vedpriserna vilket påverkar bolagets lönsamhet negativt. På längre sikt bör vedpriser normaliseras samt prisjusteringar realiseras från Billerudkorsnäs. Vi har minskat vårt innehav som en följd av en ökad osäkerhet trots att efterfrågesituationen ser gynnsam ut på såväl kort som lång sikt.

Elanders steg med 19 procent efter en kvartalsrapport som var ett stort steg i rätt riktning. Bolaget har under det senaste året haft en mycket god organisk tillväxt men ett fåtal nya kundprojekt har medfört betydande problem och varit kraftigt förlustbringande. Det har varit av magnituden att koncernens lönsamhet påverkats negativt. Nu meddelar bolaget att dessa problem är lösta varför vi förväntar oss en lönsamhetsförbättring under andra halvåret. I ljuset av detta bedömer vi att aktien är lågt värderad.

Nischbanken Resurs levererade en stark kvartalsrapport med en stark utveckling för såväl utlåning, intäkter som resultat. Aktien steg med 19 procent i juli. Aktiemarknaden har länge haft en för oss svårförklarad misstro mot sektorn. Flera av nischbankerna är välskötta och uppvisar en god vinstutveckling. Vi ägde tidigare sektorkollegan Nordax där en låg värdering till slut bidrog till att bolaget blev utköpt från börsen. Trots attraktiva tillväxttal värderas Resurs till under 10 gånger årsvinsten, något vi finner attraktivt.

Vi har flera gånger uttalat oss positivt om det stockholmsbaserade kontorsfastighetsbolaget Fabege och efter att ha gått igenom deras rapport för årets andra kvartal måste vi göra det igen. Bolaget är mycket välskött och fastighetsportföljen uppvisar en imponerande hyrestillväxt. Det råder kort sagt en mycket god efterfrågan på just den typ av kontorslokaler som Fabege tillhandahåller. Nu byggs en del kontor i Stockholm men det ser ändå ut som att detta tillskott är mindre än den ökande yta som efterfrågas kommande år varför vi förväntar oss en fortsatt god marknad för Fabege. Aktien steg med 17 procent i juli.

”Småbolag passar bra i ett pensionssparande”


Viktor Henriksson, förvaltare Carnegie Småbolagsfond och Carnegie Micro Cap.
Inspelningsdatum: 17 maj 2018