Stäng

2018 kom att bli ett utmanande år för flertalet placerare. Det är svårt att hitta något tillgångsslag som gav hygglig avkastning. Titta bara på aktiemarknaden, statsobligationer, råvaror eller bostadspriserna. För en amerikansk investerare hamnade i stort sett allt på minus. Svenskar med vissa utländska investeringar kunde hamna på plus tack vare kronförsvagningen.

Det är mycket ovanligt att vi tvingas bevittna att tillgångspriser sjunker generellt. En rimlig förklaring till att det sker nu är att centralbankerna börjat strama åt den tidigare kraftigt expansiva penningpolitiken.

En normalisering av penningpolitiken kom annars inte som en överraskning och inte heller att Brexitförhandlingarna skulle vara svåra att föra i mål. Företagens vinster har stigit och väl motsvarat förväntningarna.

Däremot har USA:s aggressiva inställning till handel förvånat alla som trodde att president Trumps retorik inte skulle omsättas i handling. Inte heller var det många som räknade med att Italiens nya regering på allvar skulle vilja strunta i allt som EU:s budgetkrav stipulerar. Viktigast för utvecklingen har kanske ändå varit att tillväxten i Kina och Europa dämpats medan den fortsatt att visa bra fart i USA. Det har lett till stigande räntor i USA och en starkare dollar. Det har inte minst påverkat tillväxtmarknaderna negativt.

Om nu 2018 blev ett år där avkastningen i många fall blev skral så måste det ändå sättas i perspektivet att det exempelvis var det första minusåret på Stockholmsbörsen sedan 2011. Vårt flaggskepp, Strategifonden, som investerar både i aktier och i företagsobligationer, sjönk också tyvärr under året med 3,52 procent.

Sett över den senaste tioårsperioden, vilken innehåller både plus- och minusår, uppgår ändå den genomsnittliga årsavkastningen till goda 11,14 procent. Även för 2018 går det att hitta positiva utropstecken bland våra fonder. Exempelvis steg den under 2017 nystartade räntefonden High Yield Select med 2,48 procent.

I mitt brev som skickades till fondandelsägarna i samband med halvårsskiftet 2018 noterades att våra fonder i ett långsiktigt perspektiv mestadels har uppvisat en synnerligen konkurrenskraftig avkastning. Däremot hade vår förvaltningsfilosofi som premierar investeringar i bra verksamheter som är rimligt värderade upplevt en del motvind på sistone. Hösten innebar dock en vändning, innebärande att många av våra fonder återigen började utvecklas bättre relativt sett.

Tajming är nära nog hopplöst och den förnuftiga placeraren sprider lämpligen investeringarna tidsmässigt.

I början av september hade vi glädjen att komplettera vårt fondutbud genom att förvärva en existerande global aktiefond. Fonden, Carnegie Global, fyller fem år i början av 2019 och förvaltas enligt samma principer som våra övriga fonder. Tyvärr har fondens marknadsförutsättningar varit minst sagt svåra under den korta tid som den funnits i vårt utbud. I ett längre perspektiv är en global aktiefond ändå en självklar beståndsdel i en fondportfölj.

En annan nyhet under hösten var att vi började erbjuda ISK-depåer, ett självklart val vid långsiktigt sparande i aktiefonder.

Under 2018 fyllde vår förvaltningsverksamhet 30 år. Det firade vi bland annat med att återigen placera oss som bästa fondbolag i Prosperas ranking baserad på omdömen från fondspecialister, -utvärderare och -rådgivare. Under de senaste fyra åren har vi placerat oss högst upp tre år och som tvåa ett år.

Hör av dig! Ring oss på 08-12 15 50 00

Vi är naturligtvis stolta över rankingen, men är väl medvetna om att vi ständigt måste förbättra oss. Ett prioriterat område för oss på senare år har varit att lyfta fram hållbarhetsperspektiven i vår förvaltningsprocess. Det var därför glädjande att detta nu också uppmärksammats externt, vilket gav positivt utslag i Prosperarankingen.

Fjärde kvartalet 2018 innebar stora nedgångar, inte minst på aktiemarknaderna. Många aktier har tappat över 25 procent. Riktigt framgångsrika placerare brukar hävda att de bra placeringarna har de gjort när marknaden varit osäker. Jag kommer att tänka på det nu när media i samband med årsskiftet matar oss med profetior från flera så kallade experter där påfallande många varnar för ett bistert 2019, av samma skäl som redan fått börsen på fall.

Tajming är dock nära nog hopplöst och den förnuftiga placeraren sprider lämpligen investeringarna tidsmässigt.

Avslutningsvis vill jag och mina kollegor tacka för förtroendet. Om vi nu inte kan garantera en viss avkastning så kan vi däremot garantera att vi ska göra vårt allra bästa för att skapa så bra avkastning som möjligt utifrån fondernas placeringsinriktning och risknivå. Läs gärna mer om möjligheterna med att placera i våra fonder här på vår hemsida, eller ring oss på 08-12 15 50 00.

Med hopp om ett riktigt bra 2019!

Hans Hedström

Verkställande direktör

”Ett sparande förverkligar drömmar”


Hans Hedström, vd Carnegie Fonder.
Inspelningsdatum: 17 maj 2018