Stäng

Den 28 mars 2019 fusionerades Carnegie Afrikafond med Carnegie Global. Tidigare andelsägare i Carnegie Afrikafond, som inte valde att avyttra sina andelar, är numera andelsägare i Carnegie Global.

Vi arbetar kontinuerligt med att utvärdera och utveckla vårt fondsortiment. Fonden Carnegie Afrikafond har verkat under svåra marknadsförhållanden vilket i kombination med ett bedömt framtida minskat kapital att förvalta lett till vårt beslut att avveckla fonden.

Styrelsen för Carnegie Fonder AB beslutade att fonderna Carnegie Afrikafond samt Carnegie Global fusioneras genom absorption. Genom fusionen har Carnegie Afrikafond (överlåtande fond) fusionerats in i Carnegie Global (övertagande fond). Andelsägare i Afrikafonden fick således få nya andelar i Global Andelsklass A till det värde som andelarna i Afrikafonden motsvarade på fusionsdagen den 28 mars 2019. Det innebär också att Carnegie Afrikafond upplöstes denna dag.

Skälet till styrelsens beslut var att Afrikafonden på grund av sin storlek, lönsamhetsmässigt inte förväntades kunna stå på egna ben. Detta då fonden som hittills varit tillgänglig för val inom PPM utgår ur det valbara sortimentet under våren 2019. Afrikafonden verkade även under svåra marknadsförhållanden.

För mer information om fusionen, vänligen läs tidigare publicerad information (4 januari 2019).

Frågor? Kontakta oss på: 08 12 15 50 00 eller spara@carnegiefonder.se