Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

Pensionsfonden Carnegie Total, som investerar i 60 procent aktiefonder och 40 procent räntefonder, steg 2,32 procent i april och är upp 8,67 procent sedan starten i augusti 2016. Förvaltaren Magnus Gustafsson kommenterar:

  • Samtliga innehav på plus
  • Ekonomer för pessimistiska
  • Carnegie Micro Cap nytt innehav
  • Riksbanken fortsatt expansiv
  • Tydlig återhämtning i Europa

Rapportperioden har börjat starkt och majoriteten av bolagen överträffar analytikernas förväntningar med råge. Den makroekonomiska statistiken fortsätter att visa styrka och det europeiska supervalåret närmar sig sin kulmen i samband med det franska presidentvalet.

Utgången från valet vet vi visserligen inte förrän den 7 maj, men mycket talar dock för att Emanuel Macron vinner över Nationella Frontens Marine Le Pen. Det finns därmed ganska få moln på himlen som kan få den starka börstrenden att komma av sig. Naturligtvis kan vi få temporära rekyler men mycket talar för att den starka trenden fortsätter ett tag till.

Överraskningsindex, som mäter utfall av ekonomisk statistik jämfört med förväntningar är på väldigt höga nivåer. Ekonomer har varit för pessimistiska, men det borde samtidigt innebära att förväntningarna höjs framöver – man höjer ribban. Volatiliteten har kommit ner ytterligare och har under en längre period noterats på väldigt låga nivåer.

Negativa överraskningar kan därmed få stora konsekvenser och genomslag i marknaden. Carnegie Total utvecklades väl under månaden och steg med 2,3 procent. Av fondens innehav utvecklades Carnegie Sverigefond bäst med en uppgång på 5,1 procent. Även OPM Listed PE och Carnegie Småbolagsfond utvecklades väl och steg med 4,1 respektive 4,2 procent under april.

Inom räntedelen fortsatte Carnegie Corporate Bond att leverera en positiv avkastning och steg med 0,4 procent. Även Carnegie EM Corporate Bond hade en positiv månad och steg med 0,3 procent. Samtliga fonder uppvisade en positiv avkastning under perioden.

Under slutet av månaden minskade vi vikten i Carnegie Småbolagsfond för att kunna investera i Carnegie Micro Cap, en ny fond som startade i januari och som har samma förvaltare som Carnegie Småbolagsfond. Värderingen i de mindre bolagen är inte lika ansträngd som i de medelstora bolagen. Fonden investerar i bolag med ett marknadsvärde på 0,5-5 miljarder kronor.

Naturligtvis följer även Carnegie Micro Cap vår förvaltningsfilosofi; fokuserad värdeförvaltning som innebär att vi investerar i ett fokuserat antal värdebolag, det vill säga välskötta företag med starka balansräkningar och långsiktigt hållbara affärsmodeller. Fonden undviker därmed start-ups, högt belånade bolag, biotech- samt råvarubolag.

Sverige

Federal Reserve fortsätter att strama åt medan Riksbanken och ECB förblir mjuka. Riksbanken lämnade som väntat reporäntan oförändrad på -0,5 procent vid senaste räntebeskedet. De överraskade dock med att skruva upp stimulanserna ytterligare i ett läge där de flesta indikatorer pekar på en väldigt stark ekonomi och högkonjunktur. Det är den låga löneinflationen som ligger till grund för Riksbankens beslut att öka tillgångsköpen. De utökar därmed sina obligationsköp med 15 miljarder kronor och som förväntas pågå fram till årsskiftet.

Riksbankens räntebana har skiftats upp något på kort sikt och första räntehöjningen beräknas nu ske i mitten av nästa år. Analytiker hade förväntat sig en oförändrad räntebana och även en kommunicerad slutpunkt för obligationsköpen vid halvårsskiftet. Naturligtvis är ändringen av räntebanan och obligationsköpen inte så dramatiska men signalerar dock en fortsatt expansiv hållning.

Riksbankens räntebana

Riksbanken visar tydligt att de står bakom sitt inflationsmål och frågan är hur länge de kan dra fördel av en svag krona. Den svenska ekonomin utvecklas starkt och i framåtblickande indikatorer som PMI och KI-barometern påvisar en ökad optimism. KI:s barometerindikator överträffade förväntningarna rejält och steg från 108,8 i mars till 112,8 i april, vilket indikerar en starkare ekonomisk tillväxt än normalt. Det är främst en starkare tillverkningsindustri som driver uppgången. PMI föll tillbaka till 62,5 i april, en nedgång från 65,2 i mars. Det är en nedväxling från en väldigt hög nivå och det var främst delindexen för orderingång och produktion som förklarar nedgången. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 indikerar kontraktion.

USA

Just nu är det ett stort fokus på inflation och Fed höjde styrräntan i mars med 25 punkter till ett intervall på 0,75-1,00 procent och lämnade som väntat räntan oförändrad vid senaste räntemötet i början av maj. Nästa räntebesked kommer i mitten av juni. Fed kommunicerar att den ekonomiska utvecklingen talar för ”gradvisa höjningar” av styrräntan. Den senaste räntebanan från Fed signalerar tre höjningar i år, varav en genomfördes i mars. Nu räknar marknaden med att nästa höjning sker i juni.

Enligt den så kallade Taylorregeln som ofta används för att bedöma var styrräntan bör ligga så är gapet nu ganska stort. Det finns även förväntningar om att Fed inom en snar framtid ska påbörja nedtrappningen av den stora balansräkningen. Centralbanken kommer troligtvis inte att sälja av tillgångar, utan låta innehaven förfalla och därmed successivt minska Riksbankens balansräkning. Ett problem som uppstått för Fed som befinner sig mitt i en räntehöjningscykel är att ordförande Janet Yellens mandat går ut om mindre än ett år (gäller även vice ordförande Stanley Fischer).

Taylorregeln bedömer var styrräntan bör ligga.

Vad Donald Trump vill med penningpolitiken är inte helt lätt att utläsa, därför blir det intressant när de nya Fed-guvernörerna ska nomineras, eftersom det är USA:s president som gör detta. I styrelsen (Board of Governors) ska sju personer sitta och de är utsedda av USA:s president och godkända av senaten. Just nu saknar Fed fyra av sju guvernörer och två av de aktuella stolarna har stått tomma under en längre tid, eftersom republikanerna vägrade hålla omröstningar om förre presidenten Barack Obamas nomineringar.

Europa

I Europa syns tydliga tecken på en allt bättre ekonomisk återhämtning. ECB lämnade styrräntan oförändrad under månaden. I april minskade tillgångsköpen, som tidigare kommunicerat, från 80 miljarder euro till 60 miljarder euro per månad under innevarande år, eller åtminstone till dess att ECB ser en mer uthållig uppgång i inflationen. Enligt ECBchefen Mario Draghi fortsätter den starka makrostatistiken att bekräfta en allt starkare återhämtning, samtidigt som nedåtrisker för de ekonomiska utsikterna har minskat ytterligare.

Den ekonomiska utvecklingen i eurozonen fortsätter att utvecklas positivt och den statistik som rapporterats under året har i stor utsträckning överträffat marknadens förväntningar. Under månaden erhöll vi ytterligare bevis på att aktiviteten inom Europas tillverkningsindustri förbättrats.

Euroområdets inköpschefsindex för industrin steg till 56,7 i april, vilket var lite högre jämfört med månaden innan (56,2). Företagen gynnas av en relativt svag euro, stigande efterfrågan och stimulanser från centralbanker. Även den samlade konfidensindikatorn ESI för Europa steg till 109,6 i april, jämfört med reviderade 108,0 i mars. Det är den högsta nivån sedan sommaren 2007.

Sentiment indicator eurozone – högsta nivån på länge

Dessutom steg förtroende i samtliga av euroområdets fem största ekonomier, starkast i Tyskland, Frankrike och Italien, följt av Spanien och Nederländerna. Aktier som tillgångsslag har haft en god utveckling och i dagens lågräntemiljö finns få investeringsalternativ. Det råder ett positivt tolkningsföreträde och den starka börstrenden kan nog fortsätta ett tag till. Korrigeringar i marknaden inträffar då och då men vårt fokus ligger på att uppnå en långsiktig god riskjusterad avkastning.