Stäng

Många hör av sig till oss på Carnegie Fonder och efterlyser ”något”. Något enkelt för att komma igång med sparandet till barnens första lägenhet eller den egna pensionen. Vårt svar: Carnegie Multi.

Nu lanserar vi Carnegie Multi – en färdig sparportfölj med god riskspridning för dig som vill ha en enkel lösning. Carnegie Multi består av flera andra fonder, aktivt förvaltade och med en ambitiös inställning i hållbarhetsfrågor.

Utan dolda avgifter.

Det finns flera fördelar med att investera i en sparportfölj. Att slippa välja fonder på egen hand är en och riskspridning en annan. Genom Carnegie Multi sprider du risken mellan både tillgångsslag och geografiska marknader.

Carnegie Multi är en global blandfond som investerar i flera av våra egna bästa fonder, och som kompletteras med andra fonder som vi känner väl. Sammantaget blir det 40 procent aktiefonder, 30 procent räntefonder och 30 procent alternativa tillgångar, till exempel hedgefonder.

Carnegie Fonders förvaltare gör en grundlig analys av samtliga investeringar för att säkerställa ett långsiktigt ambitiöst hållbarhetsarbete. Samtliga fondbolag som Carnegie Multi investerar med har skrivit under PRI – FN:s principer för ansvarsfulla investeringar.

Förvaltningsavgiften för Carnegie Multi är 1,40 procent, varav 0,20 procent utgör kostnaden för den taktiska och strategiska allokeringen.

Investera i Carnegie Multi via Carnegie Fonder Online eller hör av dig till oss för mer information!