Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

År 2018 får återförsäljare och rådgivare högre krav på avgiftsredovisning och måste bredda sitt utbud av sparlösningar. Följderna av Mifid 2 och Mifir är mycket omfattande, säger advokaterna Björn Wendleby och Anders Malm, två av Sveriges främsta experter på finansiell reglering.

Anders Malm och Björn Wendleby, Denovo Advokatbyrå.

”Det handlar om mycket omfattande ny detaljreglering som kräver genomgripande anpassningsåtgärder, säger Björn Wendleby”, advokat och partner på Denovo Advokatbyrå.

”För banker och värdepappersbolag blir det bland annat viktigt att säkerställa att produkter som tas fram är utformade för att uppfylla behoven hos en fastställd målgrupp. Aktörerna måste även ha rutiner på plats för att följa upp hur distributörerna marknadsför och arbetar med produkterna”, säger kollegan Anders Malm.

För att få kalla sig ”oberoende” måste man ha ett stort utbud av externa produkter, ha en tydlig urvalsprocess och inte ta emot ersättning alls från tredje part, bland annat.

Även rådgivare som inte kallar sig oberoende får stora krav på sig, enligt advokaterna på Denovo. I god tid före investeringsrådgivningen ska de bland annat ge följande upplysningar:

  • Att rådgivningen inte är oberoende.
  • Om rådet är grundat på en allmän eller mer begränsad analys av olika produkter.
  • Om urvalet är begränsat till produkter från närstående bolag.
  • Omfattande information om risker med de föreslagna investeringarna.
  • Omfattande information om kundens faktiska kostnad i kronor före och efter investeringen
  • Rådgivarens ersättning från tredje part ska framgå tydligt

Det ställer stora krav på dokumentation, redovisning och uppföljning, säger Anders Malm:

”Finansinspektionen kommer att göra platsbesök och vilja veta hur rådgivarna har kommit fram till sina rekommendationer, och jag kan tänka mig att FI finner det märkligt om de flesta kunder har blivit rekommenderade samma lösning. Det blir stora krav på ett bredare utbud och en tydligare redovisning, något som förstås är bra.”

Allt fler rådgivare kompletterar nu sitt tidigare erbjudande med Carnegie Total, en blandfond som är framtagen för långsiktigt sparande som till exempel tjänstepension.

”Våra förvaltare är mycket erfarna och våra fonder har en konkurrenskraftig historisk avkastning. Vi är också väl insatta i det nya regelverket, och har en process som hjälper våra partners att följa det”, säger Carnegie Fonders försäljningschef Peter Gullmert.

Carnegie Total erbjuds i dag genom ett flertal rådgivare och finns valbar hos Folksam, Danica, Länsförsäkringar, SEB och SPP samt utvalda fondplattformar.

Här finns länkar för dig som vill läsa mer om Carnegie Strategifond, Carnegie Total  och Denovo Advokatbyrå.

 

Faktaruta: MIFID OCH MIFIR:

Mifid är ett EU-direktiv som syftar till att stärkta skyddet för investerare, samt konkurrensen i handeln med finansiella instrument. I Sverige infördes direktivet år 2007 genom lagen om värdepappersmarknaden, EG-kommissionens särskilda förordning och Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse respektive om marknadsplatser.

Det som nu är aktuellt är en uppdatering genom Mifid II samt Mifir, Europaparlamentets förordning om marknader för finansiella instrument. Syftet är att skapa en harmoniserad rättslig ram för kraven på värdepappersföretag, reglerade marknader och andra handelsplatser, och att ”stärka finansmarknadernas effektivitet, motståndskraft och integritet”, skriver finansmarknadsminister Per Bolund i lagrådsremissen.

Nyheterna avser bland annat regler om kompetenskrav, lämplighetsbedömningar, information om lämpligt råd, paketerade produkter, intressekonflikter och regler om att ta fram och distribuera produkter.

Mifid II och Mifir ska träda i kraft den 3 januari 2018.