Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng
Carnegie Småbolagsfond steg med 4,4 procent i februari efter uppgångar i bland annat Peab, Cloetta och Kindred.

Peab var månadens stora glädjeämne med en kursuppgång om 19 procent. Bolaget redovisade ett starkt helårsresultat där det mesta var bättre än väntat. Vi ser fortsatt lönsamhetsförbättring och orderingången fortsätter att vara stark.

Vi tror att den svenska byggmarknaden kan komma att överträffa förväntningarna under 2017 och får signaler om att byggbolagen är lite mer disciplinerade i denna uppgångsfas och inte släpper lönsamhetsfokus. Vi tror att efterfrågan är så pass stark att prissättningen är gynnsam samtidigt som utbudet på arbetskraft från Europa är så pass god att löneinflationen hålls under kontroll.

Cloetta genomförde i slutet av månaden en affär som på pappret ser ut att vara genial. Bolaget tar över godisdistributören Candy King. Eftersom det är ett bolag under press man tar över är priset lågt, Cloetta tar egentligen bara över Candy Kings skulder. Vi ser ett flertal positiva effekter.

Priset är som sagt lågt och bidraget till Cloettas vinst blir ansenligt, vi ser också att Cloettas egen lösgodisverksamhet når kritisk massa vilket är positivt. Cloetta kan naturligtvis öka andelen eget godis i Candy Kings sortiment, vilket ytterligare kommer att öka lönsamheten. Vi ökade vårt innehav omedelbart efter att affären annonserades. Aktien steg med 18 procent i februari.

Kindred levererade en stark bokslutsrapport i månaden. Bolaget har egentligen levererat starka resultat under hela året, men har ändå inte haft någon stark kursutveckling. Det har resulterat i en kraftig nedvärdering. När bolaget i mars kombinerade ett starkt bokslut med ett förvärv av det brittiska spelbolaget 32Red verkar det som att marknaden blev mer positivt inställd. Förvärvet ser attraktivt ut avseende värdering och ökar även Kindreds andel reglerade intäkter vilket är positivt. När vi sedan nås av tidningsuppgifter om att bolaget är intresserade av att förvärva den danska motsvarigheten till svenska spel, danske spill, framstår det som tydligt att Kindred har högt ställda ambitioner. Aktien steg med 15 procent i februari.

Scandi Standard har onekligen haft en tuff period sedan fågelinfluensa konstaterats i Europa under vintern. De handelsrestriktioner som införts medför extra kostnader för bolaget. Bolagets bokslutsrapport präglas följaktligen av fågelinfluensan. Vi konstaterar dock att den stora negativa avvikelsen kommer från den finska verksamheten som lider av barnsjukdomar.

Eftersom försäljningen ökar rejält i Finland förväntar vi oss här en kraftfull resultatförbättring under 2017, vilket till stor del kommer att kompensera för extrakostnaderna förknippade med fågelinfluensan. Vi ser i bokslutsrapporten hur konsumenternas efterfrågan på kyckling fortsatt är mycket god, vilket gör oss fortsatt positivt inställda till aktien. Aktien backade med 6 procent i februari.

Vi ökade innehavet i Elanders i februari. Elanders resa från tryckeribolag till modernt logistikbolag imponerar. Bolaget har mycket framgångsrikt genomfört ett flertal förvärv och vi tror på fler affärer. Vi ser en fortsatt god potential i aktien.