Stäng

Den sydafrikanska randen återhämtade sig med råge i januari efter decemberfallet. Valutan stärktes med hela 10 procent gentemot kronan vilket resulterade i att den sydafrikanska marknaden var Afrikas starkaste räknat i kronor och steg med hela 14 procent i januari.

Även den egyptiska marknaden gjorde bra ifrån sig med en uppgång om 12 procent. Framför allt var det respektive marknads tungviktarbolag, Naspers och CIB som steg och fick med sig index upp. I Sydafrika har generellt räntekänsliga bolag som banker gått bra i januari. Sydafrikanska ABSA steg extra mycket på nyheten att vd Maria Ramos går i pension i februari.

Sydafrikanska konsumentbolag har rapporterat försäljningssiffror över julhelgerna. Överlag är det tråkig läsning och de flesta redovisar lägre försäljning än många förväntat sig. Glädjande nog gick Foschini mot strömmen och överträffade förväntningarna, både försäljningen i Sydafrika, och i England och Australien.

Lucara Diamond hittade två stora diamanter under januari, en på drygt 100 karat och en på drygt 200. Det extra tillskottet som försäljningarna av dessa torde kunna resultera i ger stöd till förtroendet för bolagets utdelning.

I Nigeria har valretoriken hettat till på sista tiden och utgången av valet tycks osäkrare än något vi tidigare har upplevt. Aktiemarknaden har varit fortsatt svag och har varit en av Afrikas sämre marknader under månaden. Troligen kan det stabiliseras något när valutgången blir tydligare.

Februari blir en intressant månad med val i Nigeria, tydligare budgetförutsättningar i Sydafrika och många bolagsresultat som ska presenteras över hela kontinenten. Värderingarna är på många håll låga jämfört med de senaste åren.