Stäng

Den indiska marknaden utvecklades positivt i maj. Carnegie Indienfond steg i värde med 1,0 %. Carnegie Indienfond har hittills i år stigit med 12,6 %.

De asiatiska marknaderna sålde av under månaden efter en stark utveckling under våren. Sammanbrott i förhandlingarna mellan USA och Kina avseende handelskonflikten innebar förstås att oron spred sig. Den indiska börsen gick tvärt emot strömmen och steg. Den indiska ekonomin drivs framförallt av inhemsk konsumtion och är inte lika beroende av export till USA. Det var dock resultatet av det nationella valet som bidrog till att investerarna fick förnyat förtroende för att investera i landet.

Narendra Modi och hans parti, BJP, tog hem segern och stärkte sin position väsentligt. Tillsammans med sina koalitionspartners fick man 350 platser i parlamentet, en klar majoritet och stärkt position från att ha haft 330 tidigare. Modis populäritet bygger inte så mycket på att hans parti skulle verka för att stärka den hinduiska kulturen som västerländsk media gärna vill framhålla. Tvärtom vill han bli en ledare för hela folket. Hans styrka ligger också i att han kommer från enkla förhållanden och är av lågkastig börd. Jämfört med Kongresspartiet och familjen Gandhi som tidigare styrt Indien under lång tid är Modis profil mycket mer folklig. Vanliga människor är trötta på att politiker från eliten styr landet. Utbredd korruption skapade tidigare stort missnöje med Gandhi klanens maktinnehav.

Den största utmaningen framöver blir att få fart på den ekonomiska tillväxten. Under fjärde kvartalet steg BNP endast med 5,8% och konsumtionen visar oroande svag utveckling. Centralbanken väntas sänka räntan med 0,5% nu i juni. I början av juli kommer den nya budgeten som väntas innehålla kontantbidrag till bönderna, nya statliga investeringar i infrastruktur och riktade skattesänkningar. Momsreformen har till slut givit ökade skatteintäkter, vilket kan användas till reformer.

På kort sikt kan börsen drivas av positiva flöden, inte minst från lokala aktiefonder som har förhållit sig avvaktande innan valet och har hög kassa. På lite längre sikt behöver vi få stöd från bättre vinstutveckling för att kunna motivera värderingen.