Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

De asiatiska marknaderna föll på bred front i september. Den perfekta storm som vi såg på horisonten i vår junirapport verkar nu ha drabbat oss med full styrka. Fonden föll i värde med 6,5 procent under månaden.

Det externa makroklimatet är fortsatt negativt för investeringar i Asien. Fed höjde räntan ytterligare en gång. Dollarn stärktes och de asiatiska valutorna, utom Hong Kong-dollarn som är kopplad till dollarn, föll i värde. Mest föll Indiens valuta, där oro för banksystemet och stigande oljepris påverkar negativt.

Normalt sett borde en stark global konjunktur vara bra för de exporttunga länderna i norra Asien, Kina, Taiwan och Sydkorea. Asien är som bekant en option på global tillväxt. De mindre länderna i sydostasien brukar samtidigt gynnas av positiva kapitalflöden i form av direktinvesteringar från utländska företag samtidigt som inhemsk konsumtion bidrar till stark tillväxt i ekonomin.

Denna konjunkturcykel är dock långtifrån normal. Efter femtio år av frihandel går världen, med USA i spetsen, mot ökad protektionism. Effekterna på den reala ekonomin är ännu svåra att mäta. Effekterna på Asiens börser är däremot omedelbara då utländska investerare blir mer försiktiga.

USA har nu sjösatt handelstullar på varor för totalt 200 miljarder dollar från Kina. Kina å sin sida vidtar motåtgärder och aviserade dessutom att man inte kommer att delta i fortsatta förhandlingar med USA om sanktionerna. Istället väljer Kina att subventionera producerande exportföretag genom att sänka skatter och andra lokala avgifter samt genom att medvetet låta valutan falla mot dollarn.

Fonden minskade sin exponering mot Indien, Filippinerna och Thailand under månaden. Innehaven i Geely Auto, Bank BDO och Anta Sports avyttrades. Nyinvestering gjordes i Samsung SDI i Sydkorea som tillverkar batterier till elfordon. Fonden investerade också i CK Infrastructure Holding och i MTR Corp som äger fastigheter och driver tunnelbanan i Hong Kong.