Stäng

Det starka risksentimentet kvarstod under juli backat av både positiva fondflöden, brist på primärtransaktioner och en relativt lugn månad vad gäller geopolitiska event. Vapenvilan i handelsspänningarna upprätthölls tillfälligt och centralbankerna kommunicerade både räntesänkningar, fortsatt låga räntor och potentiellt utökade stimulanser.

Att Boris Johnson valdes till ny premiärminister i Storbritannien gick även det förbi relativt odramatiskt. Fokus låg istället på rapportsäsongen där majoriteten av bolagen rapporterade mer eller mindre enligt förväntan men där utsikterna skrivs ned något mot bakgrund av både handelshinder och sämre konjunkturdata. Handelskriget har dessutom i skrivandets stund intensifierats med nya tullar införda av Trump. Vad gäller fondens innehav rapporterar de flesta bolagen först under slutet av augusti.

Efter en vår där primärmarknaden inledningsvis haltade fortsatte många bolag att utnyttja den starka marknaden ända in i slutet av juni. Därefter kom juli att som vanligt karaktäriseras av stiltje på de nordiska marknaderna. Fondinflöden och bristen på nyemissioner har drivit på risksentimentet och många nordiska sektorer har handlats starkt. Den europeiska marknaden höll aktiviteten uppe även under juli månad där marknadens styrka bland annat visades genom Intrum, Ellos och Oriflames emissioner som var kraftigt övertecknade.

I andrahandsmarknaden har vi fortsatt att bredda portföljen i takt med inflöden och har under månaden varit aktiva i namn som Gefion, Hedin Bil och Stillfront. Den goda riskaptiten har fortsatt att driva tillgångspriserna vilket gör oss än mer selektiva när vi adderar nya namn till portföljen.

Carnegie High Yield Select steg under månaden med 0,77 procent och är därmed upp 5,40 procent för året 2019.

Den starka utvecklingen under 2019 i kombination med ett antal geopolitiska risker gör att vi ämnar bibehålla en balanserad portfölj framåt. En något försiktigare och mer konservativ ansats i kombination med inflöden gör att vi under vissa perioder får en missvisande hög kassa som i ett normaliserat fall kan antas vara 3–5%.  Fonden investerar i ett begränsat antal bolag som ger en hög underliggande avkastning och således är utvecklingen i dessa bolag också viktigast för avkastningen på längre sikt även om fonden på kort sikt inte är immun mot förändringar i marknadssentimentet.