Stäng

April präglades av rejäla kursuppgångar drivet framförallt av de stora verkstadsbolagen. Börsen steg med 7,2 procent och småbolagsindex med 5,8 procent. Fondens innehav redovisade överlag tillfredsställande resultat för årets första kvartal. Fonden steg med 7,4 procent i april.

Byggmax var månadens bästa innehav med en uppgång om 39 procent. En hisnande uppgång givetvis, men det är värt att beakta att aktien haft en tråkig utveckling och faktiskt ändå är på en lägre nivå en för ett år sedan. Byggmax är enligt oss i grund och botten ett välskött bolag med en skicklig ledning och en attraktiv affärsmodell. Bolaget har låga omkostnader och erbjuder byggvaror till lägsta pris.

Förvärvet av Skånska Byggvaror för drygt tre år sedan blev inte lyckat. Amorteringskraven som infördes bidrog till detta. Stigande virkespriser, Byggmax viktigaste insatsvara, har slagit mot lönsamheten under 2017 och 2018. Den rekordvarma sommaren 2018 gjorde att hemmasnickrarna, bolagets kunder, tappade lusten att renovera och bygga altaner och låg på stranden istället. Idag är Skånska Byggvaror omstrukturerat och efter 8 kvartal av fallande omsättning noterades en god orderingång i Q1 och Q2 ser ut att bli ett kvartal med tillväxt.

Virkespriserna faller och ser ut att fortsätta göra så, vilket får en stor positiv effekt på lönsamheten. April var vädermässigt gynnsamt och sannolikheten för att ännu en sommar med tropisk värme i vårt land får sägas vara låg. Kanske finns ett uppdämt behov efter förra sommaren. Att bostadsbyggandet faller har mycket liten betydelse för Byggmax eftersom man endast vänder sig till privatpersoner. Dock kan det bidra till lägre virkespriser vilket är bra för bolagets lönsamhet.

Aktien värderas lågt trots uppgången. Vi har ökat vårt innehav.

Kontraktstillverkaren AQ Group redovisade ett starkt kvartalsresultat. Bolaget har ett händelserikt år bakom sig med en stor omstrukturering samt ett byte av vd. Det ser nu ut som att AQ är på väg mot gammal god form med en rörelsemarginal om 7,4 procent i kvartalet och kanske finns det lite mer att hämta. Bolaget förvärvade i april finska Trafotek, verksamt inom kraftkomponenter, för 28 miljoner euro. Det ser ut att vara ett välskött bolag med god lönsamhet som förvärvas.

Värderingen ser inte ut att vara utmärkande låg, men det blir ändå ett positivt bidrag till AQ:s vinst per aktie. De drastiska åtgärder som vidtogs förra året hedrar bolaget, och ser ut att betala sig. Värderingen är trots en kursuppgång om 24 procent i april fortsatt låg.

Rejlers redovisade en uppgång om 16 procent i april. Något oroväckande naturligtvis då inga nyheter presenterades. Dock ser vi ett gott värderingsstöd i aktien om lönsamhetsförbättringen fortsätter. Trots en otillfredsställande lönsamhet har Rejlers alltid haft hög kundnöjdhet och en hög attraktivitet som arbetsgivare.

Självklart är kundnöjdhet viktigt men i dagens ansträngda arbetsmarknad kan det inte nog betonas hur viktigt det är att vara attraktiv som arbetsgivare. I den starka marknad som Rejlers befinner sig i är tillgången på kvalificerad arbetskraft viktig. Den lönsamhetsförbättring som bolaget uppvisat sedan nye vd, Viktor Svensson, tillträdde för ett år sedan är uppmuntrande, men vi tror att det finns mer att hämta och bedömer i ljuset av det aktien som attraktivt värderad.