Stäng

I en börsmånad som präglades av kvartalsrapporter backade Carnegie Micro Cap med 2,3 procent. TF Bank var månadens glädjeämne. Nischbanken har länge presterat väl såväl avseende omsättnings- som resultattillväxt och årets andra kvartal var inget undantag.

Vinsten växte med mer än 30 procent jämfört med samma kvartal förra året. Trots det värderas bolaget till ungefär P/e 8 på nästa års resultat. Man kan då invända att banker värderas lågt generellt på börsen, men märk väl det här är ett bolag med kraftig tillväxt såväl avseende omsättning som resultat, vilket våra storbanker ju inte är, och i ljuset av det är värderingen attraktiv.

Bolaget har egentligen hela tiden sedan börsnoteringen levererat fina siffror så att använda benämningen kvalitetsbolag är motiverat. Aktien steg med 17 procent i månaden.

Addnode, ett av fondens största innehav, rapporterade ett mycket starkt andra kvartal. Den organiska tillväxten var den högsta på fem år i kvartalet. Att påsken inträffade i årets andra kvartal gjorde att det fanns en oro för tillväxten, men trots påsk växte Addnode försäljningen med 21 procent, varav 13 procent organiskt. En siffra som vida översteg våra och analytikernas förväntningar.

Även vinsttillväxten var signifikant. Addnode är ett välskött bolag som besitter flera egenskaper som uppskattas av börsen. Bolaget växer, såväl genom förvärv som organiskt och har en stor andel repetitiva intäkter. Addnode har till stor del genomfört en transformation av intäkterna till mjukvara som en service snarare än en engångsbetalning av licens. Då bolagets redovisning innehåller en hel del avskrivningar blir P/E talet enligt oss lite missvisande. Mätt på rörelseresultat före avskrivningar är aktien lågt värderad. Aktien var oförändrad i juli.

It-konsulten KnowIt, som är fondens största innehav levererade en kvartalsrapport som var något svagare än analytikernas förväntningar. Aktien straffades rejält med en nedgång om 11 procent i månaden, en överreaktion enligt oss. Den så kallade kalendereffekten i kvartalet var negativ beroende på att påsken inföll i april. Enkelt uttryckt, konsulterna får sin vanliga lön men har färre dagar som genererar intäkter från deras kunder.

Det här är naturligtvis ingen hemlighet men genomslaget på konsultbolagens omsättning och resultat brukar ändå underskattas av analytikerna och så tror vi var fallet i kvartalet. Under årets andra halvår är den här komponenten positiv. Vi träffade bolaget i samband med rapporten och marknadsutsikterna är fortsatt ljusa. KnowIt ser inga svaghetstecken vilket stärker vår tes om att it-konsultmarknaden till viss del drivs av strukturella faktorer och inte bara konjunkturella. Många bolag och organisationer behöver investera i it. Vi gör inga nämnvärda förändringar på våra vinstförväntningar efter rapporten och aktien har således värderats ned med kursfallet.

Månadens sämsta innehav var Concentric som redovisade ett resultat i linje med förväntningarna. Återigen imponerar bolaget med en fantastisk rörelsemarginal trots att försäljningsutvecklingen är aningen negativ. Det som sänkte aktien var en sänkt prognos för försäljningen i det tredje kvartalet. Vi är lite förvånade över genomslaget för den sänkta prognosen.

Bolaget är exponerat mot lastvagnar och anläggningsmaskiner och att just dessa sektorer genomlever en viss svaghet just nu är ingen nyhet. Att leverera 22 procent rörelsemarginal trots att slutmarknaderna uppvisar svaghetstecken imponerar. Aktien backade 14 procent i kvartalet och värderas nu en bit under 10 gånger nästa års rörelseresultat och ger en god direktavkastning.