Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng
Moln

De asiatiska marknaderna utvecklades svagt i juni. Carnegie Asia sjönk i värde med 5,1%. Utsikterna för de asiatiska marknaderna riskerar att försämras på kort sikt.

Det blåser upp till en perfekt storm.

Sedan den globala finanskrisen 2008 har världen och börserna åtnjutit ett artificiellt lågt ränteläge och stora penningpolitiska stimulanser för att stötta ekonomisk återhämtning och tillväxt. Nu tio år senare, på toppen av en global högkonjunktur, är det dags att ta bort stimulanserna och återställa ett mer normalt ränteläge. De omedelbara effekterna är uppenbara.

Hittills är det bara den amerikanska centralbanken som gör sitt jobb och som ligger i rätt fas i cykeln. De andra centralbankerna sover eller ligger långt efter. Resultatet är en starkare dollar och högre räntor i USA, både korta och långa. Detta påverkar riskaptiten negativt.

Viljan att ta risk i tillväxtländerna, speciellt i länder med underskott i handeln, minskar drastiskt. Valutorna för flera länder i Asien faller i värde, även för Kina. När man lägger in i ekvationen att en dominerande del, ca. 70%, av flödena in till Asien de sista åren, kom från passivt förvaltade så kallade ETF-fonder, styrda av kvantitativa processer, dvs. av algoritmer, inser man hur sårbart hela systemet är. Den sista pusselbiten i detta scenario är risken för ett eskalerande handelskrig mellan USA och Kina.

Donald Trumps taktik går ut på att gradvis öka hoten i sin retorik tills han når det förhandlingsläge han önskar för en lösning. Kina backar inte. När USA nu inför importtullar på kinesiska varor, agerar Kina med penningpolitik för att lindra effekterna. Resultatet blir en svagare kinesisk valuta och därefter kapitalflykt från Kina till dollarn, de facto en devalvering som gör kinesiska varor billigare att exportera. Kina kan också välja att upphöra med att köpa amerikanska statspapper. Samma statspapper som har finansierat USA:s budgetunderskott och stimulanspaket. En algoritm agerar utifrån analys av historiska mönster. Ni kan själva räkna ut effekterna när algoritmstyrda ETF-fonder ska allokera om sitt kapital.