Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

Sommarens semesterlugn har under augusti successivt försvunnit då aktiviteten på marknaderna börjat komma igång. Under sommaren har vi fått se tecken på en stark konjunktur, något som återspeglades när rapportsäsongen kickades igång under mitten av juli.

Merparten av fondens innehav rapporterade under augusti månad och utfallet var överlag positivt. Vi kan konstatera att flertalet rapporterat i linje med förväntningarna samtidigt som prispåverkan varit stor från de bolag som rapporterat svaga resultat eller där extraordinära händelser skett. Samtidigt som handelskriget ökar osäkerheten har vi sett några segment, som under våren varit pressade, återhämta sig och handlat starkt.

Carnegie High Yield Select hade en mycket stark månad och steg 1,13 procent under augusti och är under året upp 2,38 procent. Under månaden har rapporter och flera bolagshändelser påverkat fonden positivt. Link annonserade accept om uppköp från majoriteten av aktieägarna vilket drivit kursen i förhoppning om förtida inlösen till överkurs.

Melin Group meddelade att de påbörjar en strategisk utvärdering då bolaget enligt utsaga fått flera indikativa förslag om uppköp, samtidigt som de kom med en stark kvartalsrapport. Månaden som helhet har präglats av rapporter i linje med eller över förväntningar och fondens underliggande innehav har utvecklats stabilt, både vad gäller de nordiskt handlade namnen men framförallt de europeiska namn som påverkas av den globala riskaptiten.

Lebara har efter en minst sagt volatil vår och sommarperiod börjat komma närmare en färdigställd revision av 2017 års siffror, något som är vitalt för att kursen framgent ska kunna stabiliseras kring motiverbara nivåer. Vi fortsätter att dagligen föra en dialog med bolaget. Kursutvecklingen var svagt positiv för fonden under månaden.

En historiskt hög riskaptit i kombination med geopolitiska risker och en mindre expansiv penningpolitik gör att vi ämnar bibehålla en balanserad portfölj. Fonden investerar i ett begränsat antal bolag som ger en hög underliggande avkastning, således är utvecklingen i dessa bolag också viktigast för avkastningen på lite längre sikt även om fonden på kort sikt inte är immun mot förändringar i marknadssentimentet.