Stäng

Vad gjorde Carnegie Sverigefonds förvaltare Simon Blecher när börsen skakade till ifjol? Inget särskilt, visar det sig. Den långsiktiga tron på fondens innehav ligger fast.

Vi börjar med en tillbakablick. 2018 blev ett svagt börsår som präglades av handelskrig, brexit och oro för en försvagad konjunktur. Gjorde du några stora förändringar i Carnegie Sverigefond?

”Nej, vi gjorde faktiskt färre förändringar än vanligt, vilket beror på att vi känner oss trygga med den utpräglade värdeportfölj vi har där högutdelande aktier samsas med bolag med stora substansrabatter och/eller låg värdering av uthållig vinst. Vi lämnade SCA efter en fin kursuppgång, men finns kvar i skogen genom vårt stora innehav i Holmen. Vi ökade på marginalen i Investor och sålde lite aktier i Industrivärden. I Investor är substansrabatten högre samtidigt som de har tagit ett aktivare grepp om portföljen genom avknoppningar och försäljningar; Atlas Copco delade ut Epiroc och ABB säljer Power Grids. Senast i fredags meddelade Electrolux att de ska knoppa av sina professionella produkter, exempelvis storkök, och därtill utreder de om EQT ska börsnoteras. Investor ger också enligt vår bedömning en högre utdelning än Industrivärden.”

Du lämnade SCA men har behållit avknoppningen Essity, som nyligen togs in i Dow Jones Sustainability Index. Vilka möjligheter ser du där?

”Essity är ett av många svenska företag som är världsledande på att både vara en del av och på att utnyttja möjligheterna i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Vi har haft möten med Essitys vd Magnus Groth och diskuterat hur plast försvinner från deras produkter och hur ”miljötänket” ständigt ökar i produkterna. Detta är förstås något vi uppmuntrar och ser som en garant för att säkra den långsiktiga konkurrenskraften. Samma sak när vi träffar industribolag, då vi diskuterar deras utsläpp av växthusgaser och vilka möjligheter som finns att minska dessa och ta fram mer effektiva produkter och tjänster. Vår bild är att de industriföretag vi investerar i, som Volvo, Atlas Copco, Sandvik och Epiroc, tar hållbarhetsfrågor på stort allvar och ser fina möjligheter att ta marknadsandelar genom att erbjuda mer miljövänliga produkter.”

Du ökade också i Skanska och äger även NCC. Vad är det som lockar där?

”Både NCC och Skanska har varit besvikelser på senare tid, men notera att båda bolagen har nya vd:ar, rensat i böckerna och värderas lågt för den som tror att de uthålligt kan klara av en marginal på drygt 3 procent. Lägg till att Skanska har en utvecklingsportfölj inom fastigheter som är högre än börsvärdet. Men det lär ta sin tid att få tillbaka marknadens förtroende, och vår uppfattning är att marknaden straffar nedskrivningar högre än vad de belönar reavinster. Och båda dessa bolag har över tid lyckats överföra enorma värden till sina aktieägare, något vi tror ska fortsätta.”

”Börsnedgången ifjol har gjort aktier billiga och vår portfölj i synnerhet.”

Carnegie Sverigefond drabbades hårt av att aktier med koppling till fordonsindustrin gick ner, exempelvis Autoliv, SKF och Volvo. Kommentar?

”Alla tre är bland de största i världen, alla tre kommer troligtvis klara en lågkonjunktur bättre än vad marknaden indikerar för närvarande, men det är först när volymerna går ner som de bevisar sin motståndskraft. Men det ska tilläggas att nedgången i Volvo är lite förbluffande givet företagets stora nettokassa; det indikerar ju att rörelsen värderats ner ännu mer.”

Apropå Autoliv knoppades Veoneer av under 2018, och dessutom knoppade Atlas Copco av Epiroc. Vad gjorde du med dessa två nya innehav?

”Jag sålde båda ganska omgående eftersom positionerna var för små och gick bra initialt. Under slutet av året började vi dock köpa Epiroc igen då vi träffade bolaget och insåg att dess unika marknadsposition i kombination med att de nästintill är skuldfria och har ett urstarkt kassaflöde tilltalade oss. Och självklart det faktum att aktien stod lägre än när vi sålde den under sommaren.”

Framåt då? Året har börjat bra med en uppgång på drygt 8 procent i januari för Carnegie Sverigefond. Vad tror du om framtidsutsikterna?

”Börsnedgången ifjol har gjort aktier billiga och vår portfölj i synnerhet. Visst har konjunkturen mattats av från höga nivåer, visst verkar den politiska osäkerheten bestå och Kina bromsa in. Och förmodligen är det bara en tidsfråga innan USA gör samma sak. Men för den som har ett femårigt perspektiv är det bara att konstatera att vår portfölj har en P/e-talsvärdering under 15 och en utdelning över 4 procent; plus enormt med dolda värden. Det är attraktivt. Sen kan oron och svängningar hålla i sig längre än vad man tror och vi blir inte förvånande om det blir tvärtom mot ifjol, det vill säga vinster ner och börs upp. Men oavsett vad är detta ett bra läge för den långsiktiga.”