Stäng

Det blev en för börsen flygande start på det nya året och en uppgång om 7,7 procent noterades. Carnegie Micro Cap steg med 5,3 procent.

Proact hade ett turbulent 2018 med en svag utveckling under det första halvåret men en god utveckling under det tredje kvartalet. När vi nu tar del av utvecklingen under årets fjärde kvartal är det tydligt att den positiva utvecklingen fortsätter. I synnerhet är det bolagets molntjänstverksamhet som utvecklas starkt vilket är glädjande.

Ur ett värderingsperspektiv är det vår uppfattning denna verksamhet betingar attraktiva multiplar. Vår bedömning är att nye VD gör ett bra jobb. Aktien steg med 15 procent i januari.

New Wave drogs med i den svaga börsutvecklingen i december och fick något omotiverat en tråkig avslutning kursutvecklingsmässigt på ett år då verksamheten utvecklades väl. Vår bedömning är att samtliga verksamhetsgrenar utvecklas åt rätt håll. Den långsiktige investeraren skulle på sikt kunna se fram emot avknoppningar av såväl glasverksamheten som det framgångsrika sportvarumärket Craft.

Det är trevligt att se hur Craft målmedvetet går från underställ och längdskidåkning till större idrotter som löpning, cykel, träning och fotboll. New Wave har en god utveckling avseende såväl omsättning som resultat, något som inte avspeglas i den låga värderingen. Aktien steg med 13 procent i januari.

Concentric redovisade sitt helårsresultat i början av februari och som vanligt var det extremt starka siffror. Vi brukar hävda att Concentric är ett av börsens mest välskötta bolag och avslutningen av 2018 stärkte den bilden. Försäljningen stiger, man tar marknadsandelar och rörelsemarginalen är smått osannolika 24 procent.

Vi brukar invända att bolaget är överkapitaliserat och borde ha kunnat mäkta med att sätta sin uttalade förvärvsstrategi i verket, men det är naturligtvis anmärkningar i marginalen. Bolagets ledning gör ett väldigt bra jobb. Aktien drogs med i konjunkturfrossan under förra årets andra halva och handlas efter den nedgången till historiskt låga värderingsmultiplar. Ett tillfälle om ni frågar oss. Aktien steg med 10 procent i januari.