Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

Under mars fortsatte den turbulenta marknaden med volatila börser och en svag global kreditmarknad. Detta förstärktes i slutet av månaden med farhågor för ett globalt handelskrig initierat av amerikanska stål- och aluminiumtullar, skriver Carnegie High Yield Selects förvaltare Niklas Edman.

Samtidigt fortsatte nyemissionsmarknaden att vara aktiv då bolagen ville passa på innan påsk för att inte riskera att kreditmarginalerna skulle fortsatta att bli högre. Den oroliga marknaden spred sig till viss del till Norden och de större och mer likvida emittenterna/kapitalstrukturerna, medan den mer lokala marknaden klarade sig bra.

Carnegie High Yield Select hade en stark utveckling under månaden och steg 0,81% och reverserade delar av nedgången under februari vilket gör att fonden nu under året är upp 0,65%. Lebara som agerade sänke under februari kom tillbaka något, men även Samhällsbyggnadsbolaget hade en bra utveckling under perioden och såg en positiv omvärdering i samband med att de utökade sin hybridobligation.

I övrigt var det samma tema som under februari, volatiliteten på aktiemarknaden och den globala kreditmarknaden återspeglade sig i de mer likvida innehaven medan merparten och basen av portföljen som består av kortare krediter med rörlig ränta hade en mycket stabil utveckling under perioden.

Vår grundansats är fortsatt att den huvudsakliga delen av portföljen skall vara obligationer med en kortare kreditbindning och med rörlig kupong, samtidigt som vi till en viss grad är exponerade mot lite längre löptider där dessa obligationer antingen betalar en hög kupong och/eller vi tror starkt på att bolagen kan förbättra sin riskprofil signifikant över tid.

Vi ser fortsatt framför oss att en normaliserad portfölj kommer att ha en underliggande avkastning om ca 5,5–6 procent, en kreditbindning på under 3 år och en räntebindning på under 1,5 år.

Framtiden

En historiskt hög riskaptit i kombination med geopolitiska risker och en mindre expansiv penningpolitik gör att vi ämnar bibehålla en balanserad portfölj. Carnegie High Yield Select investerar i ett begränsat antal bolag som ger en hög underliggande avkastning, således är utvecklingen i dessa bolag också viktigast för avkastningen på lite längre sikt även om fonden på kort sikt inte är immun mot förändringar i marknadssentimentet.