Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

Carnegie Småbolagsfond backade med 4,3% i mars, småbolagsindex backade med 1,6% och stockholmsbörsens breda index backade med 1,3%, skriver förvaltaren Viktor Henriksson.

BillerudKorsnäs var månadens bästa innehav med en uppgång om 5%. Aktien finns i portföljen för bolagets starka position inom den attraktiva marknaden för vätskekartong samt för bolagets framgångsrika verksamhet inom förpackning. Enkelt uttryckt tror vi att pappersförpackningar gynnas av såväl konjunktur, växande e-handel samt ökat miljötänk. Under det senaste året har bolaget drabbats av ett flertal missöden vilket hämmat såväl vinst- som kursutveckling. I januari varnade bolaget för att den milda vintern försvårade tillgången på massaved vilket skulle påverka resultatet för 2018 negativt. Vi noterar att vintern efter en mild inledning övergått till att vara ganska normalt kylslagen och kanske kan det förenkla tillgången av massaved.

I februari tog vi in nischbanken Resurs som ett nytt innehav. Vi ägde tidigare konkurrenten Nordax, som blev uppköpt i början av året. Resurs är ett välskött, lågt värderat bolag. Utöver de traditionella konsumentkreditprodukterna har bolaget en lösning för e-handlare kallad Resurs checkout, inte helt olik den lösning som tillhandahålls av branschjättarna. Vi har köpt aktien för den traditionella nischbanksverksamheten och ser e-handelslösningen som en intressant option. Aktien steg med 3,5% i mars.

Fastighetsbolagen stod emot väl i den turbulenta marsbörsen. Våra innehav, AtriumLjungberg, Fabege och Hufvudstaden noterade modesta kursuppgångar. Den oro för stigande räntor vi såg i början på året har bedarrat, räntorna har sjunkit till tidigare bottennivåer. De signaler vi får från kontorshyresmarknaden är fortsatt positiva. Vi ser inte att oron på bostadsmarknaden skall sprida sig till marknaden för kontor i Stockholm. De låga vakanserna på kontorsmarknaden i Stockholm bedöms bestå, och i ljuset av det ser vi en fortsatt god hyresmarknad.

Fondens innehav i spelsektorn hade en svag månad, Kindred backade med 15% och Catena Media med 17%. Framför allt var det Netents vinstvarning som skapade oro. Även en investmentbanks nedgradering av Evolution Gaming satte press. Det är naturligt att dessa bolag klumpas ihop, men verksamheterna skiljer sig mycket åt. I Netents fall har konkurrenssituationen ändrats dramatiskt, bolaget har inte en lika dominerade position som tidigare. Vår bedömning är att såväl Kindred som Catena Media fortsätter att öka sina marknadsandelar.