Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

Värdepappersmarknaderna har under lång tid haft en enastående förmåga att bortse från olika politiska risker. Fokus har istället legat på inflationsförväntningar och företagens vinstutveckling, vilket lett till en god marknadsutveckling.

I februari uppstod dock viss inflationsoro till följd av högre löneökningar i USA än väntat och i mars beslutade president Trump att införa tullar på stål och aluminium. Det sistnämnda kan på sikt leda till generellt högre handelshinder och därmed sämre tillväxtmöjligheter för flertalet företag. Yieldkurvan har plattats till, något som brukar vara negativt för risktillgångar. Följaktligen har aktiemarknaderna utvecklats svagt den senaste tiden och kreditspreadarna har också vidgats. Vi noterar också att likviditeten i marknaden går ned.

Mot bakgrund av ovanstående framstår vårt beslut från slutet av förra året att dra ned på riskexponeringen som väl avvägd. Nedgången i mars kunde därför begränsas till 0,7 procent. Sedan årsskiftet har fonden tappat 0,4 procent. Det positiva med marknadsnedgångarna är att värderingarna inte framstår som historiskt lika höga längre. Den svenska kronans försvagning skapar också bättre möjligheter för svenska aktier framöver.

I mars gjorde fonden en nyinvestering i CIBUS som äger finska livsmedelsfastigheter. Bolaget ämnar dela ut större delen av vinsten, vilket ger en direktavkastning om uppemot 8 procent. Dessutom finns potential till ökad intjäning, främst genom lägre lånekostnader men även genom omförhandling av hyreskontrakt. Därutöver har fonden köpt aktier i SKF och Volvo efter den senaste tidens kursnedgångar. Köpen har finansierats genom försäljning av aktier i Industrivärden som fått se sin rabatt krympa.

Fonden har också köpt en av Akelius nyemitterad obligation. Bolaget är intressant genom sin inriktning på internationella bostadsfastigheter, bland annat i Tyskland, Kanada och USA, i kombination med en försiktig skuldsättning. Obligationen är en så kallad hybrid innebärande att den förfaller tidigast om fem år men bolaget kan välja att den förlängs.