Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

Svenska marknadsräntor föll tillbaka något under efter svag inflationsstatistik för att sedan åter stiga efter en stark BNP-siffra i slutet av februari. Stibor noterades marginellt högre och avslutade månaden på -0,07 procent.

Riksbanken lämnade som väntat räntan oförändrad och meddelade samtidigt att man inte förlängde tidigare mandat att intervenera i valutamarknaden. Carnegie Obligationsfond stängde ned 0,08 procent under februari.

Vi har gjort en del mindre förändringar i portföljen under månaden. Exempelvis sålde vi en kommunobligation i Göteborg som började närma sig förfall och investerade istället i en obligation utgiven av Stockholms Stad med förfall 2024. Stockholm Stad har kreditbetyg AAA av Standard & Poor’s och obligationen handlas till en yield som motsvarar en dryg halvprocent till förfall.

Utöver våra affärer i kommunobligationer minskade vi vår exponering mot lite kortare statspapper och sålde en obligation som handlas med negativ yield fram till förfall 2020.

Carnegie Obligationsfond har en exponering som erbjuder väldigt låg kreditrisk genom sin exponering mot stat, kommun, landsting och säkerställda obligationer, främst bostadsobligationer. Däremot finns ett naturligt inslag av ränterisk i portföljen då den underliggande durationen överstiger tre år. I nuvarande lågräntemiljö är det rimligt att ha en relativt försiktig förväntningsbild avseende fondens avkastning.