Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

Jämför fonder

Blandfonder Fonder
En dag
1 månad
2018
Ett år
Två år
Tre år
Fem år
Sedan start
Nav kurs
Arvode
Risk
Sharpekvot
Morningstar
PPM
Säte
Blandfonder
Strategifond A +0,59% +1,57% +1,60% +4,22% +20,31% +16,77% +72,93% +5 468,24% 1 285,97 kr 1,50%
1
2
3
4
5
6
7
1,71
SE
Strategifond G +0,59% +1,62% +1,78% +4,83% +21,69% +18,95% +68,41% 134,51 kr 0,90%
1
2
3
4
5
6
7
1,81
SE
Strategy Fund A +0,25% +0,44% +1,03% +4,33% +21,57% +16,84% +79,50% +1 172,25% 5 179,97 kr 1,25%
1
2
3
4
5
6
7
1,75
LU
Strategy Fund B NOK +0,26% +0,57% +1,29% -0,40% 99,60 NOK 1,25%
1
2
3
4
5
6
7
LU
Total +0,28% -0,14% +0,43% +3,82% +11,06% 111,06 kr 1,75%
1
2
3
4
5
6
7
LU
Aktiefonder
Afrikafond +0,17% +1,91% +8,68% +24,36% +39,69% -3,73% +26,20% +32,37% 11,66 kr 2,50%
1
2
3
4
5
6
7
1,68
SE
Asia +0,70% +1,01% +0,67% +18,26% +45,22% +20,02% +97,06% +174,69% 244,98 kr 1,90%
1
2
3
4
5
6
7
2,03
SE
Indienfond -0,32% +8,09% -1,30% +11,48% +43,25% +20,89% +133,58% +456,39% 516,92 kr 2,20%
1
2
3
4
5
6
7
1,32
SE
Micro Cap +1,14% +3,27% +2,63% +3,62% +9,24% 109,24 kr 2,00%
1
2
3
4
5
6
7
SE
Rysslands­fond +0,56% -4,42% +0,96% -1,44% +31,68% +15,98% +32,82% +514,42% 59,80 kr 2,50%
1
2
3
4
5
6
7
1,73
SE
Småbolags­fond +1,42% +0,85% +1,76% +2,86% +19,59% +33,03% +171,50% +208,35% 308,35 kr 1,60%
1
2
3
4
5
6
7
0,84
SE
Sverige Select +0,93% -1,15% -1,36% +1,54% +20,60% +9,25% +74,79% +160,14% 25,44 kr 0,75% 1
1
2
3
4
5
6
7
1,46
SE
Sverigefond +0,90% +3,05% +1,60% +4,65% +24,79% +16,85% +100,97% +4 835,58% 2 617,17 kr 1,40%
1
2
3
4
5
6
7
1,18
SE
Räntefonder
Corporate Bond A +0,00% +0,04% +0,14% +1,96% +8,24% +6,56% +15,81% +318,93% 418,93 kr 0,95%
1
2
3
4
5
6
7
4,48
LU
Corporate Bond B NOK +0,01% +0,16% +0,48% +3,13% +10,65% +10,36% +21,31% +26,61% 126,61 NOK 0,95%
1
2
3
4
5
6
7
5,41
LU
Corporate Bond C Euro +0,01% +0,03% +0,12% +1,92% +8,29% +6,72% +13,68% 113,68 EUR 0,95%
1
2
3
4
5
6
7
4,50
LU
Corporate Bond D +0,00% +0,07% +0,24% +2,32% +9,00% +7,69% +17,86% +47,42% 107,41 kr 0,60%
1
2
3
4
5
6
7
4,37
LU
Corporate Bond H Euro +0,01% +0,06% +0,22% +2,28% +9,05% +7,85% +8,81% 108,83 EUR 0,60%
1
2
3
4
5
6
7
4,80
LU
EM Corporate Bond A -0,02% -0,40% -1,15% -0,49% +1,48% +1,57% 101,57 kr 1,05%
1
2
3
4
5
6
7
1,68 LU
Emerging Markets Corporate Bond B NOK 0,00% -0,35% -1,17% +0,02% +1,91% 101,91 NOK 1,05%
1
2
3
4
5
6
7
LU
High Yield Select A +0,01% +0,28% +0,62% +1,54% 101,54 kr 0,85% 2
1
2
3
4
5
6
7
LU
High Yield Select B NOK +0,01% +0,40% +0,97% +2,16% 102,16 NOK 0,85% 3
1
2
3
4
5
6
7
LU
High Yield Select D +0,01% +0,28% +0,55% +1,10% 100,02 kr 0,85% 4
1
2
3
4
5
6
7
LU
Likviditets­fond A 0,00% -0,03% -0,01% +0,05% +0,58% +0,14% +3,16% +208,28% 1 213,40 kr 0,30%
1
2
3
4
5
6
7
7,95
SE
Likviditets­fond B 0,00% -0,02% +0,04% +0,21% +0,90% +0,65% +0,73% 100,73 kr 0,13%
1
2
3
4
5
6
7
8,71
SE
Obligations­fond -0,18% +0,09% +0,13% -0,23% +0,21% +0,10% +7,95% +682,74% 1 158,48 kr 0,40%
1
2
3
4
5
6
7
1,03
SE
Visa information

Information

% En dag

Fondens utveckling sedan senaste handelsdagen, netto efter förvaltningsavgift.

% 30 dgr

Fondens utveckling sedan senaste handelsdagen 30 dagar tillbaka, netto efter förvaltningsavgift.

Nav kurs

När du sparar i en fond köper du andelar i fonden. Värdet på andelarna beräknas dagligen genom att det totala värdet på fondens tillgångar delas med det det totala antalet andelar i fonden. Nav står för nettoandelsvärde och nav-kurs är det dagliga värdet på en fondandel.

arvode

Förvaltningsarvodet anges i procent per år, men beräknas och tas ut dagligen. Varje dag dras 1/365 av förvaltningsarvodet. Därefter beräknas andelskursen. Vänligen se fondens faktablad för årlig avgift.

Risk

Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.

Morningstar

Morningstar är ett analysföretag som jämför fonder som har liknande placeringsinriktning. Ju bättre historisk avkastning i förhållande till avgifter och risknivå, desto högre betyg. Fem stjärnor är högsta betyg. Fonden måste ha minst tre års historik.

PPM

Markerade fonder är tillgängliga för sparande i premiepensionssystemet, PPM, där förvaltningsavgiften är rabatterad. Klicka på respektive fond för PPM-nummer.

Säte

Våra fonder är registrerade i antingen Sverige eller Luxemburg, där skattevillkoren är annorlunda. Läs mer om skillnaden i våra årsrapporter, under fliken Om oss.

1 0,75% +20% rörligt arvode. Till den fasta ersättningen tillkommer en resultatbaserad ersättning som uppgår till högst 20 procent av den del av den veckovisa avkastningen som överstiger avkastningströskeln. Den sammanlagda årliga fasta och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 3 procent av fondens värde. För fullständig information se fondbestämmelserna.
4 0,85 procent + rörligt arvode på 20 procent för all avkastning över Stibor 90 dagar + 2 procentenheter. Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen och tas kollektivt ur fonden. Den sammanlagda årliga fasta och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 2 procent av fondens värde räknat på rullande 12 månader.

Blandfonder

Aktiefonder

Räntefonder