Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

I 30 år har Carnegie Fonder investerat i attraktivt värderade företag utan att snegla på index. Det tänker vi fortsätta med.

En dag i början av 2000-talet blev jag uppringd av en insti­tutionell investerare, som meddelade att den måste reducera sitt innehav i Strategi­fonden kraftigt. Institutionen, som placerade på uppdrag av pen­sionssparare, hade varit med som ägare i fonden sedan länge och var nöjd med den långsiktiga utveck­lingen. Problemet var att fonden saknade Ericssonaktier.

Ericsson var vid den här tiden Stockholmsbörsens mest värdefulla aktie och vägde därmed tyngst i index. Vi hade kommit fram till att värderingen var utma­nande och att risken därmed fram­stod som för hög. Den institu­tionella ägaren hade egentligen ingen annan uppfattning om vär­deringen. Däremot utgjorde ris­ken att avvika från index ett större problem.

Det här var innan Erics­son-aktien kollapsade och ägarna tvingades rädda företaget med en stor nyemission. Resulta­tet blev att place­rare som sett avvikelse från index som en risk fick långt sämre avkastning än de som upp­levde Ericssons höga värdering som en risk.

Hans Hedström är Carnegie Fonders vd.

I år fyller vi 30 år och exemplet ovan är kanske det tydligaste på när vår aktiva förvaltning gjort skillnad, men det finns många andra och mindre spektakulära. Det är ju inte heller alltid som vi har rätt. Exempelvis har Strategifonden det senaste året innehållit H&M-aktier. Det förefaller som om vi underskattat kraften i omställ­ningen för detaljhandeln, men vi har inte investerat i H&M för att företaget är en vik­tig del i index, utan för att vi har ansett att aktien varit attraktivt värderad beaktat före­tagets långsiktiga tillväxtförutsättningar.

Framtiden får avgöra om vi är helt fel ute.

Många aktier med tydlig koppling till internet har haft en enastående utveckling de senaste åren. FAANG-företagen (Face­book, Amazon, Apple, Netflix och Google) har starkt bidragit till att driva det ame­rikanska börsindexet S&P 500 till allt högre höjder. Tillsammans med Micro­soft och Nvidia svarar dessa bolag för över 15 procent av S&P 500 och knappt 50 procent av Nasdaq.

Jag kan företagen för dåligt för att kunna uttala mig om vad de är värda. Däremot vet jag att indexfonderna inte kommer att sälja sina aktier förrän andelsägarna säljer.

Ingen värdering är för hög för en indexfond – däremot för oss, se exemplet Ericsson ovan. Och det är tack vare denna aktiva förvaltning som Strategi­fonden sedan starten för snart 30 år sedan har stigit med nära 5 400 procent.

Lär känna Carnegie Fonder och våra förvaltare genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Registrera dig här.

Indexmyten: Därför betalar sig aktiva val. 30 år med Carnegie Sverigefond visar hur
egen analys och långsiktighet kan ge bättre avkastning.

Lämna stimmet

Oavsett vad du sparar till – pensionen, barnen eller något annat – så har vi några råd på vägen.

Råd 9. Ta en promenad