Stäng

Carnegie Strategy Fund steg med 2,3 procent i mars, vilket innebär att fonden nu tagit igen tappet från januari. Sedan årsskiftet har fonden stigit om 0,4 procent.

Beaktat att de nordiska aktiemarknaderna fortfarande står på minus och företagsobligationsmarknaderna också har varit svaga är vi nöjda med utvecklingen. Eftersom fondens aktiedel främst är investerad i svenska aktier har den svenska aktiemarknadens relativa styrka varit en hjälp.

Värdepappersmarknaderna uppvisade ingen större dramatik under mars. Den europeiska centralbankens beslut att köpa företagsobligationer fick dock kreditspreadarna att börja sjunka. Det har således inneburit ett stöd för priserna på företagsobligationer. Noterbart är också att den svenska kronan stärkts mot flertalet valutor, inte minst mot dollarn. Det är onekligen paradoxalt beaktat Riksbankens försök att försvaga valutan.

Eftersom räntorna är på rekordlåga nivåer och aktievärderingarna framstår som rimliga så är det troligt att det är företagens vinstutveckling som blir avgörande för börsutvecklingen. Det är svårt att se någon större vinsttillväxt under 2016. Den draghjälp som svenska företag fick från en försvagad krona under 2015 är borta under 2016. Vi fortsätter därför, som utlovat, att hålla oss till stabila bolag som erbjuder hög direktavkastning och/eller ränta.

Vi har i mars generellt dragit ned aktieexponeringen något då vi räknar med några intressanta obligationsemissioner inom kort. Nytt aktieinnehav är ändå Platzer, ett lågt värderat fastighetsbolag med exponering mot Göteborgsregionen. Bolaget har en stor potential att utveckla beståndet genom att förädla sin mark och sina byggrätter. På obligationssidan har vi investerat i Roplan, ett svenskt maskin- och industriteknikbolag.