Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

Månaden präglades i stor utsträckning av det tilltagande handelskriget. Bolagen i fonden är inte nämnvärt påverkade av handelstullarna men man får anta att riskaptiten minskat, vilket påverkar de minsta bolagen på börsen. Carnegie Micro Cap backade i juni med 1,5 procent.

Formpipe steg med 17 procent i juni och var fondens bästa innehav. Vi har tidigare berört det faktum att skiftet i affärsmodell från engångsbetalning till att betala för tjänsten löpande nu är genomförd. Under transformationen pressades lönsamheten, men nu ser vi att lönsamheten förbättras. Formpipes marknad, digital dokumenthantering, är inte särskilt konjunkturkänslig och vi ser även strukturell tillväxt driven av regleringar. Vi förväntar oss en fortsatt god utveckling för bolaget. Aktien steg med 17procent i juni.

Nischbanken TF Bank steg med 7 procent i juni. Vi gör bedömningen att TF Bank är ett mycket välskött bolag med ljusa framtidsutsikter. Såväl VD som styrelse ger ett kompetent intryck och är därtill stora aktieägare, något som vi uppskattar. Aktien har presterat under våra förväntningar, trots att rörelsen utvecklas väl, vilket resulterat i en mycket låg värdering. Vi såg en liknande utveckling i Nordax Bank tidigare, vilket slutade i ett bud på bolaget. Vi tror på en fortsatt god utveckling för TF Bank och kanske även en förbättrad informationsgivning. Värderingen ger ett solitt stöd vilket inte månadens kursuppgång förändrar.

Värderingen ger ett solitt stöd vilket inte månadens kursuppgång förändrar.

Tacktätningsbolaget Nordic Waterproofing steg med 4 procent i månaden. En vanlig missuppfattning är att Nordic Waterproofing är rejält exponerade mot svenskt bostadsbyggande när exponeringen i själva verket är någon enstaka procent. Det förklaras av att Finland och Danmark är större marknader för bolaget samt att kommersiellt byggande och även renovering är viktigare än bostadsproduktion för bolaget. Vi tror på ett minskat svenskt bostadsbyggande 2018 men det kompenseras till stor del av ett ökat kommersiellt byggande. Aktien är en av de lägst värderade i fonden, kombinerat med en stark balansräkning och en skicklig ledning gör det oss positivt inställda.

Addnode genomförde en nyemission i juni vilket satte press på aktien som backade 7 procent. Vi ser framför oss en fortsatt positiv utveckling för bolaget och lan förstå att man önskar att stärka balansräkningen. Det faktum att kapitalanskaffningen genomfördes till en stor kursrabatt och inte kombinerades med ett förvärv gör att det är naturligt att aktien backade. Aktien har presterat bra hittills i år. Bolaget är välskött, attraktivt värderat och vi ser framför oss en fortsatt hög aktivitet under året.