Stäng

2019 startade i en rasande fart med stark utveckling för alla tänkbara risktillgångar fram till början av maj. Under månaden tog det politiska spelet en tvärvändning när Donald Trump mitt i förhandlingarna med Kina införde nya tullar då samtalen, enligt hans tycke, både gick för långsamt och åt fel håll.

Förvaltarna Maria Andersson och Niklas Edman som förvaltar räntefonden Carnegie High Yield Select sammanfattar maj.

Även om de globala marknaderna fått sig en törn fortsatte det goda sentimentet för krediter i norden långt in i maj innan vi började uppleva vissa svaghetstecken även här. Marknadsaktiviteten har varit hög där många bolag efter den starka våren haft anledning att ta in nytt kapital innan sommaren, vilket är positivt då vi kunnat addera nya namn till portföljen samtidigt som universet för möjliga investeringar fortsätter att växa.

I takt med inflöden i Carnegie High Yield Select och att ett antal befintliga obligationer förfallit eller blivit förtidsinlösta under våren har vi fortsatt vara aktiva i primärmarknaden. Nya namn i portföljen är bland annat Zengun, Gefion st Kongensgade och Norske Skog. Vi har därtill varit aktiva i andrahandsmarknaden och delvis sålt av namn som vi i jämförelse upplever som dyra, både relativt och i historiska absoluta mått. Den våg vi sett av uppköp har fortsatt och under månaden aviserade både SecureLink och Seagull att de blivit uppköpta och troligtvis kommer båda återlösa sina obligationer i förtid.

Under maj avyttrade vi vår resterande exponering i Lebara. Vi har under ett drygt års tid arbetat i nära dialog med bolaget och andra obligationsägare för att få till stånd en pragmatisk långsiktig lösning, men nu valt att gå skilda vägar.

Carnegie High Yield Select steg under månaden med 0,33 procent och är därmed upp 4,17 procent för året 2019, vilket vi är väldigt nöjda med.

Den starka utvecklingen under 2019 i kombination med ett antal geopolitiska risker gör att vi ämnar bibehålla en balanserad portfölj framåt. En något försiktigare och mer konservativ ansats i kombination med inflöden gör att vi under vissa perioder får en missvisande hög kassa som i ett normaliserat fall kan antas vara 3–5%.

Spara Select!