Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

Carnegie Total steg med 0,4 procent och hittills i år har fonden avkastat 3 procent. Svensk PMI har stigit till rekordhöga nivåer och europeiska bolag visar på påtaglig optimism, skriver förvaltaren Magnus Gustafsson.

I FOKUS:
  • Fed flaggar för räntehöjningar
  • Imponerande tillväxt i Indien
  • Oljepriset letar sig nedåt
  • Svensk PMI högsta sedan 2010
  • Europa från klarhet till klarhet

 

USA:s centralbank Federal Reserve höjde som väntat räntan med en kvarts procentenhet till intervallet 0,75–1,00 procent under månaden. Centralbankschefen kommunicerade även att de har som mål att höja räntan tre gånger i år, men är samtidigt inte främmande för både färre och fler höjningar om något oförutsett ändrar de ekonomiska utsikterna.

Dessutom flaggar Yellen för ytterligare tre höjningar under nästa år, vilket skulle innebära att vi når 2,0–2,25 procent i slutet av 2018 (om allt löper enligt plan).
Uppgången på marknaden har tappat fart på grund av stigande oro kring Donald Trumps möjligheter att genomföra sin politik. Marknaden har gått starkt och det kanske inte är så konstigt att minsta motgång får genomslag på marknaden.

I ett läge där räntan förväntas fortsätta stiga kan man fråga sig vad marknaden kommer att ta fasta på? Vad kommer driva en eventuell uppgång på aktiemarknaderna vidare? Kommer signaler om stigande företagsvinster att räcka?

Trump har lyckats skapa en optimism bland investerare och nu närmar vi oss ett läge där värderingsmultiplarna känns lite väl ansträngda och därmed återstår troligtvis stigande företagsvinster som den slutgiltiga katalysatorn för stigande börser framöver.

Carnegie Total steg med 0,4 procent under månaden. Av portföljens innehav utvecklades Carnegie Indienfond bäst med en uppgång på 6,3 procent. Även Carnegie Sverigefond och Carnegie Asia utvecklades väl och steg med 2,8 respektive 2,7 procent under mars. Carnegie småbolagsfond uppvisade en negativ månad och backade med 0,4 procent. Även OPM Listed PE hade en negativ månad, -0,5 procent. Inom räntedelen fortsatte Carnegie Corporate Bond att leverera en positiv avkastning och steg med 0,26 procent.

Under månaden har vi sålt innehavet i Carnegie Ryssland och istället köpt andelar i Carnegie Indienfond. Stigande amerikansk produktion av skifferolja har under senare tid pressat oljepriset. När Opecs produktionsneddragningar inte biter och lagernivåerna är rekordhöga har risken ökat för stora oljeprisrörelser framöver. Enligt säsongsmässiga mönster brukar oljelagren byggas på under början av året. Problemet är dock att kartellens produktionsbegränsning inte verkar fått någon önskad effekt varken på oljepris eller på lagernivåerna.

Vad händer vid nästa OPEC-möte i slutet av maj? Kommer de att förlänga produktionsneddragningarna eller kommer de att kasta in handuken? På kort sikt har osäkerheten ökat och eftersom korrelationen mellan oljepris och utvecklingen på den ryska börsen är stor har vi valt att sälja vårt innehav i Ryssland. Carnegie Indienfond kommer istället in som ett nytt innehav i Carnegie Total.

Med en väldiversifierad ekonomi och växande inhemsk efterfrågan ser vi fortsatt god tillväxt i Indien under året. Vi har varit lite avvaktande till Indien tidigare efter regeringens försök att bekämpa korruption genom att ta bort alla 500 och 1000 rupee-sedlar. Eftersom Indien till stor del är en kontantbaserad ekonomi fanns det en påtaglig risk att kontantbristen skulle dämpa konsumtionen och tillväxten.

Effekterna av fjolårets valutareform har dock inte blivit lika dramatiskt som befarat, vilket resulterat i att Indienfonder gått väldigt bra under inledningen av året. Dollarn har tappat något i styrka vilket gett stöd och rapportperioden har dessutom överraskat positivt. Indien uppvisar en imponerande tillväxt och när vi sammanställer allt så är det mycket som talar för Indien under detta år.

Sverige

Den svenska ekonomin fortsätter att visa styrka. PMI Inköpschefsindex för industrin steg med 4,3 indexenheter till 65,2 i mars. Samtliga delindex bidrog till uppgången, men det var orderingången samt produktion som svarade för de största bidragen. Noteringen i mars är den högsta som uppmätts sedan maj 2010. Den uppåtgående trenden visar på en allt starkare industrikonjunktur.
Även det statliga Konjukturinstitutet bekräftar styrkan i ekonomin och de har under månaden reviderat upp sina Sverigeprognoser. Exporten är dragloket som kommer att driva tillväxten ytterligare. BNP-prognosen för Sverige skrivs upp till 2,5 respektive 2,1 procents tillväxt för 2017 och 2018.
Arbetslösheten förväntas sjunka ytterligare från 6,9 procent till 6,5 procent under nästa år. Enligt KI dröjer det ända till 2020 innan inflationen etablerar sig vid 2 procent, vilket är Riksbanken mål. Det är en klart försiktigare syn på inflationsutvecklingen jämfört med Riksbankens egen prognos som indikerar att vi når inflationsmålet i slutet av 2018.

Även när det gäller kommande räntehöjningar har KI en något försiktigare syn. Enligt deras bedömning kommer den låga inflationen innebära att Riksbanken kommer att avvakta att höja reporäntan till det tredje kvartalet 2018. Därefter kommer de att höja i måttligt takt och nå 1,75 procent först i slutet av 2021. En för snabb höjning av räntan skulle försvaga konjunkturutvecklingen och därmed riskera hålla tillbaka inflationen.

USA

Just nu är det ett stort fokus på inflation och inflationsförväntningar. Inflationsuppgångar genererade av volatila energipriser och valutaförändringar är vanligtvis inte så intressanta. För att få en mer stabil inflationsutveckling bör inflationstrycket även komma från arbetsmarknaden. I USA har löneinflationen börjat stiga från väldigt låga nivåer. Den årliga ökningstakten i timlönerna har kommit upp från 1,8 procent under 2010 till ca 2,8 procent idag. Även i Europa har arbetsmarknaden börjat röra på sig och den årliga ökningstakten har kommit upp något.

Europa

Ifo-index över klimatet inom näringslivet steg till 112,3 i mars vilket var ett rejält uppsving från 111,1 i februari. Ifo-rapporten överraskade positivt med stigande optimism från redan väldigt höga nivåer. Utvecklingen i Tyskland går åt rätt håll. Arbetslösheten har kommit ner till väldigt låga nivåer, under 4 procent. I ett läge där det råder en hel del politisk oro är det klart positivt att Tyskland fortsätter att utvecklas väl, vilket borde gynna hela EU, där Tyskland ensamt står för ca 25 procent av unionens BNP.
Europa går från klarhet till klarhet. Om bara utfallet från den franska presidentvalet inte går i Marine Le Pens favör, talar mycket för Europas börser. Återhämtningen blir allt tydligare och företagens optimism har ökat påtagligt. Om vi däremot får en Le Pen-seger kommer åter Frankrikes EU-medlemskap i fokus och de protektionistiska krafterna i Europa får åter bränsle.

Carnegie Total består av en diversifierad portfölj av aktivt förvaltade fonder. Våra förvaltare väljer bolag som klarar marknmagnus-gustafsson-1-pressbildadens olika faser och återkommande svackor. Vår förvaltningsstil som är fokuserad värdeförvaltning skapar en grundläggande trygghet, vilket medför att vi verkligen kan fokusera på att vara långsiktiga och inte bli alltför stressade av marknadens kortsiktiga svängningar.

– Magnus Gustafsson


Samtliga underliggande fonder i Carnegie Total är aktivt förvaltade. Nedan kan du läsa månadsrapportsutdrag från några av fonderna.

CARNEGIE Indienfond: Ökad mc-produktion i indein

I mars besökte jag Indien och träffade tjugo företag i New Delhi och i Bombay. Indiens ekonomi utvecklas allt starkare och de initialt negativa effekterna av valutareformen i november verkar nu avta.

Försäljningen för Eicher Motors, som fonden äger, steg med 17 procent det senaste året. Tillverkningskapaciteten ska ökas till 900 000 motorcyklar från nuvarande 670 000 under 2017.Även för biltillverkaren Maruti Suzuki ser utvecklingen stark ut med 10 procent försäljningstillväxt. Man har lyckats väl med sina nya SUV modeller.

Kansai Nerolac Paint som är ledande leverantör av billack till Maruti Suzuki utvecklas starkt med goda marginaler. Även de planerar att öka sin kapacitet för att möta ökad efterfrågan. Ultratech Cement som också finns i portföljen, ser däremot något svagare trend för efterfrågan av cement under det sista kvartalet som en följd av kontantbristen efter valutareformen. Regeringens planer på subventionerade bostäder innebär dock att framtiden ser bra ut även för dem.

– Gunnar Påhlson

CARNEGIE CORPORATE BOND: Stark efterfrågan på nordiska krediter

Under mars var europeiska kreditindex relativt stabila. Börsen avslutade i nivå med inledningen av månaden medan de långa marknadsräntorna hade en fortsatt slagig utveckling.

Efterfrågan på nordiska krediter var fortsatt hög under månaden vilket reflekterades i en mycket stark primärmarknad för både låg- och högavkastande krediter både vad gäller antal emissioner och volym. Exempelvis gav Telia ut hybridkapital till ett totalt värde av 6,5 miljarder kronor och 900 miljoner euro och fastighetsbolaget Balder emitterade 1 miljard euro vilket möjliggjordes av deras publika rating som införskaffades i slutet av februari. Utöver stora emissionsvolymer så var det många nya namn i obligationsmarknaden som var ute och sökte kapital.

Vi deltog i emissioner från bland annat Telia, Balder, bokkedjan Akademibokhandeln, Swedbank och norska IT-konsultbolaget Crayon. Carnegie Corporate Bond gick upp 0,26 procent och gynnades återigen framförallt av fondens högavkastande krediter, och även obligationer med lägre kreditrisk hade en stark månad. Givet ränteläget fortsätter vi att bibehålla en kort ränteduration, för närvarande under 1 år.

– Maria Andersson

CARNEGIE SVERIGEFOND: Vi köper ratat H&M

Något förvånande faller långräntorna. Faktum är att såväl valuta (läs dollar) och amerikansk långränta sjunkit tillbaka till de nivåer som rådde innan Trump vann presidentvalet – men börsen står ändå nästan 10 procent (!) högre. Och rörelserna, mätt i volatilitet, är oroväckande små.

I det läget kanske det känns tryggt att veta att Sverigefonden, som alltid, står vid sin filosofi att köpa försiktiga värderade bolag med låg eller obefintlig skuldsättning och gärna bolag med dolda värden. Vi fortsätter också att våra långsiktiga och gå emot strömmen.

På det temat ökade vi i Hennes & Mauritz, en aktie som nästan samtliga avskyr för närvarande. Utländska investerare har sedan länge varit skeptiska, nu blir alltfler svenskar detsamma liksom en alltmer orolig analytikerkåsimon-blecher-1-pressbildr. Visst har H&M ett flertal problem och visst har de mött fallande försäljning med massiva investeringar och visst har de varit sena online – men en stor del av de stillastående vinsterna de senaste åren bottnar i att de har haft valutan emot sig när hela svenska exportindustrin gynnats av den. När H&M handlades kring 360 kronor var det inte så många som kraxade, men på 220 kronor har nästan hela investerarkollektivet gett upp.

– Simon Blecher