Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

Februari fortsatte i samma ton som januari och speglade ett lättare humör på de globala marknaderna. Givet den breda nedgången under Q4, den kraftiga återhämtning vi sett under 2019 och det faktum att många av de geopolitiska riskerna kvarstår gör att vi är mer konservativa vid investeringar och portföljen är något mer balanserad som också speglar riskerna på nedsidan

Globalt har fokus fortsatt legat kring stundande nedräkning för Brexit och huruvida parlamentet kommer att godkänna de förslag som Theresa May förhandlat fram, det något mer optimistiska tonläget mellan USA och Kina samt bolagens bokslutskommunikéer. Rapportsäsongen fortsatte under månaden där utfallen överlag varit i linje eller något bättre än jämförbara perioder, något som gynnat riskviljan.

 Efter en stark januari fortsatte köparnas goda humör under februari och vi såg primärmarknaden försiktigt smyga igång efter årsskiftet. Utvecklingen har speglat ett ökat risksentiment där rapporter och specifika nyheter varit det som fått bolagen att sticka ut. Vi har mot bakgrund av detta varit aktiva i både primärmarknaden och sekundärmarknaden. På uppgifter om att penningtvättsskandalen som blossade upp med Danske Bank nu även omfattar Swedbank har vi valt att sälja av vår exponering mot efterställd bankskuld i namnet. Vi har under månaden investerat i Stora Enso som trots brokig historik under senaste åren fokuserat aktivt på ESG och kommit långt i hållbarhetsomställningen, något som stöttas av deras emission av gröna obligationer. Vi har även varit aktiva ibland andra Consilium, Ellevio och Vostok.

Carnegie Corporate Bond 3 SEK utvecklades starkt under månaden och steg med 0,56 procent, vilket summerar årets uppgång till 1,31 procent.

Även om 2019 börjat i dur, upplever vi fortsatt stor osäkerhet gällande de globala utsikterna för risktillgångar kopplat till eventuell avmattning av konjunkturen samt fortsatta globala spänningar. I spåren av den breda omprisningen under 2018 ser vi dock fortsatta möjligheter att hitta attraktiva investeringar. Med rådande ränteläge lägger vi än mer vikt vid balansen mellan rörlig och fast ränta.

Historiskt har avkastningen drivits av ett gynnsamt riskklimat där vi sett stora prisuppgångar på krediter men framgent förväntar vi oss en mer normaliserad avkastning baserad på de kuponger som krediterna ger.