Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

November blev en ännu en svag månad för krediter överlag och mönstret var detsamma för såväl tillväxtmarknader som mer utvecklade ekonomier. Vi noterade även en större rörelse i oljepriset som till följd av överutbud i marknaden backade med omkring 15 dollar under november.

Amerikanska räntor föll tillbaka under månaden men inte tillräckligt för att kompensera för bredare kreditmarginaler. Carnegie Emerging Markets Corporate Bond backade med 0,59 procent under november.

Geopolitiskt ökade spänningen åter i Östeuropa i samband med att Ryssland stoppat tre ukrainska marinfartyg i Svarta Havet. Konflikteten mellan Ryssland och Ukraina har pågått sedan Ryssland tog kontroll över Krimhalvön och reaktionen på den senaste utvecklingen var trots allt relativt begränsad i kreditmarknaden.

Vi har under senhösten minskat en del i bolagen som köper skuldportföljer bland annat i Östeuropa. Det är ett segment som gett ett positivt bidrag till portföljen och även om vi fortsatt tror på sektorn och har kvar en del exponering så har vi minskat i såväl DDM som B2 Group.

Vi minskade även en del i Vostok New Ventures som gett ett starkt positivt bidrag till portföljen. Ett segment som haft en sämre utveckling i portföljen är vår Investment Grade-exponering i Asien. Även om kreditmarginalen för flertalet av dessa krediter legat relativt stabilt har de påverkats negativt av stigande amerikanska marknadsräntor.

Bolagen på världens tillväxtmarknader har de senaste åren haft en fundamentalt sett positiv utveckling. Stark EBITDA-tillväxt har överlag bidragit till lägre skuldsättning samtidigt som investeringarna legat på en rimlig nivå.

Det som stört marknaden har istället varit globala faktorer som farhågor för försämrad likviditet i marknaden till följd av minskade stimulanser samt osäkerhet kring effekterna av de handelspolitiska spänningar som etablerats framförallt mellan USA och Kina. I samband med G20-mötet vid månadsskiftet november/december fanns dock vissa positiva signaler avseende relationen länderna emellan.