Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

Konjunkturen är stark och det bidrar till bättre kvalitet på krediterna. ”Corpen” har bland annat investerat i Akelius och Klarna.

September var fortsatt en händelserik månad i termer av geopolitiska spänningar även om de hade små eller inga implikationer på finansmarknaden. Fokus ligger fortsatt på centralbankerna. Amerikanska långräntor steg under månaden efter att centralbankschefen Janet Yellen öppnat för en till räntehöjning i år samt meddelade att de under oktober ska börja minska balansräkningen. I Europa är fokus på om centralbanken ska minska sina stödköp och i så fall när. I dagsläget förs dock fortsatt en expansiv penningpolitik även om kreditmarginalerna i Europa har varit relativt stabila under september, för både låg- och högavkastande krediter. I Sverige har vi fokus på inflationen och det låga ränteläget.

Man kan tro att vi har fått ett hack i skivan och att vi upprepar oss, men inflödena till kreditfonder fortsätter och de nordiska kreditmarginalerna gick därför fortsatt ned, vilket beror på dåligt utbud andrahandsmarknaden. Primärmarknaden har varit mycket aktiv och vi har redan före utgången av september passerat rekordåret 2014 i termer av volym.

I september var vi med i primärtransaktioner från återförsäkringsbolaget Sirius, norska telekomoperatören Ice, fastighetsbolagen Akelius och Samhällsbyggnadsbolaget samt Klarna. Carnegie Corporate Bond steg i september med 0,17 procent, vilket innebär att fonden totalt har avkastat 3,82 procent sedan årsskiftet. Vi fortsätter att hålla durationen kort för att minimera ränterisken i portföljen och vi är även konservativa i vår syn på kreditdurationen där vi föredrar kortare förfall men premierar de obligationer vi bedömer ha en attraktiv marginal.

Fortsatt starka konjunktursignaler bidrar till en relativt bättre kreditkvalitet. Men geopolitiska risker gör att vi fortsätter att bibehålla en balanserad portfölj för att ta höjd för eventuell ökad volatilitet framöver. Vad gäller fondens avkastning så har 2017 hittills varit väldigt stark och därför förväntar vi oss en något mer normaliserad avkastning framöver.