Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

”EM-Corpen” rattas av Mikael Engvall och Mona Stenmark, som letar välskötta och hållbara bolag på världens tillväxtmarknader. Ett exempel är Gruma – en av världens största tillverkare av tortillabröd.

Carnegie Emerging Markets Corporate Bond är en räntefond som startade hösten 2015 och som investerar i företagsobligationer.

Vilken typ av bolag lånar fonden ut till, Mona?
– Vi söker välskötta bolag med stabila och transparenta kassaflöden, som tillsammans ger en förhållandevis låg risk i den samlade portföljen.

HÅLLBARA. Mona Stenmark har en filosofie magister från Uppsala universitet och har arbetat i finansbranschen sedan 2003. Mikael Engvall har en BSc från Stockholms universitet och har arbetet i branschen sedan 1996.

Hur står sig företag på tillväxtmarknader när det gäller hållbarhet, Mikael?
– Det är allt fler företag på tillväxtmarknader som fäster stor vikt avseende hållbarhetsfrågor. Vi ser att det är något kommer naturligt för många bolag och också utgör en integrerad del av deras affär. Samtidigt finns det stora skillnader mellan olika industrier och också i vilket land som bolaget är verksamt.

Ni investerar ju i snart sagt hela världen, vad ser ni för skillnad mellan olika regioner när det gäller synen på hållbarhet?
– Mer utvecklade marknader har ett naturligt försprång när det gäller dessa frågor och det är stor skillnad om ett företag bedriver sin verksamhet i ett land som Nigeria jämfört med exempelvis Taiwan.

Vilka möjligheter ser ni att skapa avkastning med hållbarhetsfokus, Mona?
– Bolag som bedriver sin verksamhet på ett hållbart sätt har bättre förutsättningar till långsiktig lönsamhet. Vi ser därmed hållbarhetsfrågor som långsiktigt viktiga även ur ett avkastningsperspektiv. Ett bra exempel är mexikanska Gruma, som är en av världens största producenter av tortilla-bröd. Gruma är prisat för sin ambition att på ett hållbart sätt ta fram hälsosam och prisvärd mat, samtidigt som det på olika sätt stöttar samhället som det verkar i.

Varför ska man investera i EM Corporate Bond, Mikael?
EM Corporate Bond ger en exponering mot tillväxtmarknader till en balanserad risk samt erbjuder diversifiering och utgör därför ett fint komplement till en existerande portfölj.

Läs mer om Carnegie Fonders arbete med ansvarsfulla investeringar här.