Stäng
Carnegie Investment Grades förvaltare Mona Stenmark och Mikael Engvall.

Nu startar Carnegie Investment Grade, en försiktig räntefond som investerar i nordiska företagsobligationer.

”Med Carnegie Investment Grade får vi en fond med tydligt fokus på kreditexponering i det mer försiktiga kreditsegmentet. Exponeringen skapar bättre förutsättningar att uppnå en positiv avkastning än om vi bara haft exponering mot stat, kommun och bostäder. Carnegie Investment Grade fyller en naturlig plats mellan vår Likviditetsfond och vår Corporate Bond fond”, säger Mona Stenmark, som förvaltar Carnegie Investment Grade tillsammans med Mikael Engvall.

Hur investerar Carnegie Investment Grade?
Mikael: ”Fonden investerar i enlighet med Carnegie Fonders bolagsfokuserade investeringsfilosofi och erbjuder exponering mot nordiska bolag som skapar värde för våra andelsägare”, säger Mikael Engvall.

Hör av dig för mer information: ring oss på 08 12 15 50 00 eller mejla spara@carnegiefonder.se

Vilken riskprofil har fonden?
Mikael: ”Riskprofilen i Carnegie Investment Grade är förhållandevis låg, men tillåter mer kreditrisk jämfört med vår Likviditetsfond. Ur ett riskperspektiv placerar den sig mellan Carnegie Likviditetsfond och Carnegie Corporate Bond.”

Vad skiljer Carnegie Investment Grade från andra, liknande produkter?
Mona: ”Vi har höga krav på hållbarhet för våra investeringar och med ett nordiskt fokus får vi en god diversifiering mot emittenter i förhållandevis stabila marknader. Fonden förvaltas aktivt, något som vi på Carnegie Fonder har lång erfarenhet av inom segmentet från förvaltningen av såväl Carnegie Likviditetsfond som Carnegie Corporate Bond.”

Vilka möjligheter ser ni?
Mikael: ”Starka och stabila bolag som har ett hållbarhetsfokus är en attraktiv kombination, och vi ser goda förutsättningar att över tid uppnå en god avkastning. Investment Grade-segmentet växer stadigt och erbjuder också en allt större andel gröna obligationer.”

Vilka utmaningar ser ni i förvaltningen?
Mona: ”Vi befinner oss i en lågräntemiljö där även kreditspreadarna är förhållandevis låga. Detta är förstås är en utmaning, men en stimulerande sådan. Vi är vid gott mod och kommer arbeta hårt för att leverera en konkurrenskraftig avkastning i segmentet.”

Kort om Carnegie Investment Grade

Förvaltningsarvode: 0,50% per år

Kursnotering: Dagligen

Risknivå: 2 av 7

Läs mer! Ladda ned produktblad och faktablad