Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

I början av juni träffade förvaltaren Viktor Henriksson Karin Alvudd på Itab Shop Concept, en småländsk storspelare inom butiksinredningar för detaljhandeln och ett mångårigt innehav i Carnegie Småbolagsfond. På agendan stod en så kallad intressentdialog om Itabs hållbarhetsarbete.

 

Itab är ett bolag som har funnits i Carnegie Småbolagsfond sedan starten 2012. Itab erbjuder butikskoncept för detaljhandeln, inte minst hyllsystem, inredningar, belysningssystem och lösningar för kassan. Utvecklingen sker i nära samarbete med kunderna, där flera välkända butikskedjor återfinns. Itab hade 2016 en omsättning på 5,4 miljarder kronor och drygt 3 000 medarbetare, framför allt i Sverige, Storbritannien, Tjeckien och Kina.

Itabs hållbarhetsarbete påverkas inte bara av kunderna, utan även av ägarna. Att Itab vänder sig till Carnegie Fonder för diskussion och erfarenhetsutbyte är ett exempel på en så kallad intressentdialog: aktivt ägande handlar inte bara om att rösta på stämmor, utan om att regelbundet träffa innehaven och diskutera utveckling och förväntningar, till exempel avseende hållbarhetsarbete.

Karin Alvudd, IR- och hållbarhetsansvarig på Itab.

”Många av våra kunder har stort fokus på hållbarhetsfrågor. De ställer krav på ansvarstagande i alla led och på koncernövergripande hållbarhetsprogram. Det vi gör i vår tur är bland annat att samla ihop allt som faktiskt redan göras ute i organisationen och skapar best practice-program”, berättade Karin Alvudd, IR- och hållbarhetsansvarig på Itab, under mötet med Carnegie Småbolagsfonds förvaltare Viktor Henriksson och Erik Amcoff, kommunikationschef och en del av Carnegie Fonders råd för ansvarsfulla investeringar. Med på mötet var också Tommy Borglund, CSR-expert på Hallvarsson & Halvarson som Itab samarbetar med.

Karin Alvudd berättade om Itabs så kallade fokusområden; särskilt utvalda hållbarhetsfrågor som man arbetar med konkret (läs mer på Itabs hemsida). Ett exempel är effektivitet i värdekedjan:

”Vi arbetar kontinuerligt med att göra miljömedvetna val av inte bara råvaror, utan också produktionsprocesser och transporter. Ett annat fokusområde vi arbetar mycket med är goda arbetsvillkor, inte bara i våra egna anläggningar utan också hos våra leverantörer och kunder”, berättade Karin Alvudd.

Viktor Henriksson har arbetat som bolagsanalytiker och fondförvaltare i drygt 20 år och är även med i valberedningar, den senaste säsongen för innehaven Bufab samt Nordic Waterproofing. Han har därmed eftertraktad kunskap om vilka faktorer som skiljer framgångsrika företag från de mindre lyckosamma.

En av de funderingar som Viktor hade under mötet avser Itabs förvärvsstrategi. De senaste tio åren har Itab vuxit med i genomsnitt 12 procent per år, och en stor del av tillväxten kommer från förvärv. Det allra största förvärvet kom så sent som 2016 med italienska La Fortezza.

Viktor Henriksson, förvaltare Carnegie Småbolagsfond.

”La Fortezza ser mycket lovande ut, men det är en ny utmaning med de allt större förvärv som görs. Det är en sak med Itabs etablerade egna verksamhet som är oerhört välskött, men hur kontrolleras de nya enheterna, till exempel ur ett governance-perspektiv? Itab har varit duktiga hittills, men det finns gott om andra exempel på fina företag som har gått på minor vid utländska förvärv. Det kan vara värt att se över de interna processerna för att minska risken”, säger Viktor.

Erik Amcoff tog upp frågan om koldioxidavtryck, som Itab än så länge inte redovisar. Bland större företag är det vanligt med redovisning av både utsläpp från egna anläggningar (så kallat scope 1) och indirekta utsläpp som exempelvis genereras vid produktion av den el företaget konsumerar (”scope 2”).

Även om koldioxidmätning än så länge har stora barnsjukdomar kan det vara klokt för Itab att börja mäta och redovisa sitt avtryck, dels för att för att på ett transparent sätt kunna arbeta med effektivisering, dels för att man annars riskerar att i onödan distansera sig från vissa investerare.

Frågan om mätning av koldioxidavtryck tangerar den sista fråga som Viktor lyfte under intressentdialogen; interna resurser. Itab arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor på framför allt lokal nivå vilket är det viktigaste, men frågan är om man inte borde stärka sina resurser även på huvudkontoret i Jönköping.

”Kundernas, ägarnas och samhällets krav i hållbarhetsfrågor växer stadigt och det finns en affärsrisk i att ligga efter. Ett välskött bolag som Itab har bara uppsida i att öppna upp sig ännu mer, höja ambitionen ytterligare och visa ledarskap och innovationskraft på detta område. Som ägare skulle jag se positivt på ökade resurser i hållbarhetsfrågor hos Itab. Det skulle stärka ert varumärke ytterligare och det skulle minska risken att förlora affärer”, sa Viktor under mötet.

Ytterligare frågor med bäring på Itabs hållbarhetsarbete lyftes under mötet. Hur arbetar företaget med återvinning och återanvändning? Hur mycket plast består produkterna av? De allra flesta frågor arbetar Itab redan med, till exempel ökad jämställdhet på både styrelse- och ledningsnivå. Och som många andra moderna företag inser Itab att ett aktivt hållbarhetsarbete är en konkurrensfördel som dessutom minskar risknivån.

Flera sätt att arbeta med hållbarhetsfrågor

Som aktiva förvaltare med ambition att vara långsiktiga ägare (i såväl aktier som krediter) har Carnegie Fonder flera sätt att påverka våra bolag i till exempel hållbarhetsfrågor:

Löpande dialog: våra förvaltare träffar alltid bolagsrepresentanter före en investering, men har också löpande kontakt därefter.

Intressentdialog: en mer strukturerad dialog och utbyte av förväntningar, erfarenhet och kunskap i en specifik fråga.

Påverkansdialog: en mer formell process som används för att framföra Carnegie Fonders krav när innehav befaras bryta mot internationella konventioner som FN:s Global Compact.

Valberedningsarbete: Carnegie Fonder deltar varje år i ett dussintal valberedningar, oftast i svenska bolag där vi är större ägare.

Stämmor: Vi utövar rösträtten för fondernas aktieinnehav, men om innehavet är försumbart jämfört med övriga aktieägares, eller om innehavet utgör en mycket liten del av fondernas totala portfölj, kan vi avstå från att rösta eftersom vårt deltagande är av ringa betydelse för andelsägarna.

Läs mer om Carnegie Fonders investeringsfilosofi och arbete med hållbarhetsfrågor här.