Stäng

Hållbart eller ej? Svaret är inte alltid enkelt, men aktiv förvaltning gynnar både plånboken och miljön, skriver Emilie Fors, partneransvarig distribution på Carnegie Fonder.

Emilie Fors är civilekonom från Växjö universitet. På Carnegie Fonder sedan 2017.

Hur känns det att jobba med något som inte gör någon skillnad?

Den frågan fick jag en gång när jag berättade vad jag arbetar med. Det är en ganska nedslående tanke att jag skulle ägna dagarna åt att göra något som inte bidrar, förbättrar eller gör någon som helst positiv skillnad för andra människor och världen.

Jag håller som tur är inte med om att så är fallet. Att spara för framtiden tycker jag är att skapa trygghet, ta ansvar och ha framtidstro. I mitt jobb har jag kontakt med investerings- och försäkringsrådgivare över hela landet som med sin expertis inom pension och sparande hjälper sina kunder med just detta.

Hållbarhet i sparandet
Ansvar och framtidstro handlar inte enbart om att ha tillräckligt mycket pengar för att trygga en bra framtid och förverkliga drömmar. Aldrig förr har vi i Sverige varit så medvetna om det klimathot vi står inför och som kan få förödande konsekvenser om vi inte gör något åt det.

Vi källsorterar, äter närodlat och mer vegetariskt, skolstrejkar, plastbantar och försöker dra ner på flygandet. Det kanske inte är så konstigt att hållbarhet då även blir en viktig parameter att ta hänsyn till i sitt sparande. En anledning till att många rådgivare trots detta helst undviker att prata om hållbarhet tror jag är att begreppet är så omfattande och att det inte alltid finns ett enkelt svar.

Ett detaljhandelsföretag kan miljömässigt vara ledande inom sin bransch men kritiseras för att en underleverantör visar sig ha dåliga arbetsvillkor. Ett industriföretag kan i relation till andra i sin egen bransch ha låga koldioxidutsläpp, men höga i jämförelse med företag i andra branscher.

Ett energibolag kan ha en liten del av omsättningen från kol och fossila bränslen, men vara på god väg att fasa ut detta och bli helt förnybart.

Miljötänk som ger bättre avkastning
Aktiv värdeförvaltning och långsiktighet, det skulle jag säga är kärnan i vårt sätt att arbeta med hållbarhet. Varför? Jo, som aktiva förvaltare kan vi välja ut de bolag som gör saker på ett bättre sätt, exempelvis bolag som släpper ut mindre koldioxid i förhållande till liknande företag i samma bransch.

En indexfond kan för all del vara etisk/hållbar så tillvida att den exkluderat bolag i vissa branscher och företag som inte följer internationella principer. Detta gör vi så klart också, men det räcker inte. För en långsiktig förvaltare som Carnegie Fonder är det viktigt att portföljbolagen inte bara är lönsamma, konkurrenskraftiga och ger bra avkastning i dag, utan även i framtiden.

Vi vill veta vad bolagen gör för att exempelvis minska arbetsplatsolyckorna och sänka sina koldioxidutsläpp, eftersom vi vet att det kan få stor negativ påverkan på den framtida avkastningen. Vi jämförde exempelvis kursutvecklingen för de bolag i Stoxx 600 som minskat sina utsläpp med indexets utveckling. De bolag som minskade sina utsläpp avkastade i snitt 3,2 procent mer per år än index.

Dessa bolag gjorde alltså skillnad, både för sina aktieägare och för klimatet. Jag vill gärna tro att vi alla kan göra skillnad. Därför blir jag genuint glad när jag får frågor kring hur vi som förvaltare resonerar och agerar ut ifrån ett hållbarhetsperspektiv.

För tänk, det kanske är just dessa frågor som på sikt gör skillnad.