Stäng

Under juni fortsatte det globala sentimentet på årets trend med växelvis risk-on och risk-off, främst beroende av den politiska relationen mellan Trump och omvärlden.

Helgens G20-möte slutade i samma manér som decembermötet där både Donald Trump och Xi Jingping var överens om en avtrappning i handelskonflikten, enbart en månad efter att de tidigare förhandlingarna brutit ihop och tullarna intensifierats kraftigt. Samtidigt har relationen till Iran förvärrats efter att landet ryktas ha förstört flertalet oljefartyg i Omanbukten.

Flertalet makroekonomiska indikatorer signalerar en inbromsning och centralbanker har skiftat till att bli mer duvaktiga och har kommunicerat stöd för ekonomisk stimulans om så krävs. Globalt har marknadsräntorna fortsatt att sjunka efter tappet i maj och handlas nu kring historiskt låga nivåer.

Högtrycket i emissionsmarknaden fortsatte ända in i slutet av juni trots att semesterlunket lurade runt hörnet. Vi har deltagit i emissioner från bland andra European Energy, Benchmark Holdings, EQ Finnish Real Estate samt DNB. Därtill har vi varit aktiva i sekundärmarknaden i Nordic Entertainment, Securelink och Infront. Vi har även passat på att öka upp i Seagull som under slutet av månaden annonserade att man återköper hela obligationen till en rejäl överkurs. Till vår glädje uppgraderades äntligen Kungsleden till IG-status av Moody’s vilket innebar att obligationerna handlades upp märkbart.

Carnegie Corporate Bond utvecklades starkt under månaden och steg med 0,28 procent, vilket summerar årets uppgång till 2,88 procent.

Trots en mycket stark utveckling första halvåret så upplever vi viss osäkerhet gällande de globala utsikterna för risktillgångar kopplat till eventuell avmattning av konjunkturen samt fortsatta globala spänningar. Vi fortsätter därför att bibehålla en något mer konservativ och balanserad portfölj. Historiskt har avkastningen drivits av ett gynnsamt riskklimat där vi sett stora prisuppgångar på krediter men framgent förväntar vi oss en mer normaliserad avkastning baserad på de underliggande kuponger som krediterna ger.