Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

Starkast utveckling i fonden under september hade Elanders med en uppgång om 15 procent. Vi har inte noterat några särskilda nyheter från bolaget i månaden men kanske har det tagit lite tid för aktiemarknaden att ta till sig de ljuspunkter som fanns i halvårsrapporten som presenterades i somras.

Elanders, med vd Magnus Nilsson i spetsen, har under senare år förvandlats från ett tryckeri till ett modernt supply chain management-bolag som hjälper kunderna att hantera komplicerade varuflöden. Resan har varit framgångsrik och karaktäriserats av såväl lönsamhetslyft som god tillväxt. Under andra halvåret 2018 försämrades dock lönsamheten då ett par stora kundprojekt var kraftigt förlustbringande. Naturligtvis negativt, men ändå ett ganska välavgränsat problem. I halvårsrapporten signalerade bolaget att lösningar på dessa problem uppnåts, varför vi förväntar oss en rejäl lönsamhetsförbättring under årets andra halvår. Naturligtvis är det upp till bevis för Elanders, men vi har en god tilltro till bolaget. I ljuset av lönsamhetsförbättringen är aktien lågt värderad.

BillerudKorsnäs har varit en dålig investering för fonden. Vinstutvecklingen under det senaste året har kraftigt underträffat våra och aktiemarknadens förväntningar med efterföljande svag kursutveckling. I september var det dags för nya beska besked då investeringen i en ny kartongmaskin på Gruvön fördyrats ytterligare. Vår känsla nu är dock att det mesta i form av negativa nyheter från bolaget bör ligga bakom oss och att det är dags att blicka framåt. Bolaget verkar i attraktiva nischer inom förpackningsindustrin och efterfrågan är god. De högre kostnader för inköp av vedråvara tror vi inte blir värre och i horisonten hägrar en värdeskapande skogsaffär för bolaget. I ljuset av det är aktien intressant. Aktien steg med 6 procent i september.

Hoist Finance tillkännagav, något överraskande, en nyemission i september. Då bolaget även gick ut med avsikten att ta in pengar genom en obligation är vår slutsats att bolaget ser attraktiva möjligheter att förvärva skuldportföljer. Priset på de skuldportföljer som Hoist köper har stigit under senare år, med sjunkande avkastning som följd. Tillgången på kapital i branschen har varit god vilket trissat upp priserna på skuldportföljer. Nu nås vi av rapporter om att tillgången på kapital inte är lika god som tidigare samt att avkastningen på portföljer stabiliserats eller kanske tom stigit något. I ljuset av detta är det rimligt att Hoist agerar och tar in kapital. Vi gissar att bolaget kommer att vara aktiva i portföljmarknaden under återstoden av året vilket kan komma att öka bolagets resultat kommande år. Kursen steg med 4 procent i september.