Stäng

De asiatiska marknaderna inledde det nya året med en stark återhämtning från översålda nivåer. Carnegie Asia steg i värde med 7,1 procent.

Börserna i Asien stängde föregående år på en värderingsnivå som var lägre än historisk normalvärdering efter ett år med negativ utveckling.

Förutom motvind på global makronivå i form av höjda räntor i USA, stark dollar och högre oljepris, så innebar en tydlig avmattning av Kinas ekonomi, inte minst för inhemsk konsumtion, tillsammans med ett upptrappat handelskrig mellan USA och Kina, att utländska investerare blev mer försiktiga i sin syn på regionen.

Kinas BNP-tillväxt sista kvartalet var 6,4 procent, vilket är den lägsta nivån sedan 2009. Centralbanken sänkte bankernas reservkrav i syfte att öka likviditeten i ekonomin. Inför Kinas årliga folkkongress som äger rum i mars, kan vi förvänta oss ytterligare ekonomiska stimulansåtgärder via lättnader i reglerna för fastighetsköp, subventioner för hushållen att byta till effektivare vitvaror och för att underlätta köp av elbilar.

Tidigare stödpaket har varit statligt finansierade. Denna gång får provinsregeringarna ansvaret att verkställa stimulanserna. Detta är en nackdel med tanke på provinsregeringarnas redan svaga finansiella ställning.

Amerikanska centralbanken kom med ett efterlängtat besked om eld upphör, dvs. en signal om att man, i ljuset av en svagare utveckling för ekonomin, avvaktar med att höja räntan. Marknaden tolkar detta som att Fed är färdiga för den här gången.

Dollarn förväntas korrigera mot övriga valutor. Detta ökar viljan att ta risk och är därmed positivt för kapitalflöden till Asien. USA och Kina befinner sig i slutskedet i förhandlingarna avseende handelskonflikten. Kina har åtagit sig att öka sina inköp av amerikansk spannmål i syfte att jämna ut handelsbalansen. Om man kan nå en överenskommelse även i övriga frågor, innan vapenvilan på 90 dagar löper ut, kommer det att vara mycket positivt för synen på asiatiska investeringar.