Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

Efter sommarens semesterlugn har aktiviteten på både primär- och sekundärmarknaden kommit igång på allvar i samtliga segment. Vi välkomnas tillbaka av stundande valspurt där fokus riktas mot den svenska marknaden och den politiska ovissheten som råder. Politiska oroligheter samt eskalerande handelskrig har fått investerare att söka sig till säkrare valutor, något som fått den svenska kronan att sjunka.

Tidigare rapporter om stark konjunktur och stabil inflation samt svag valuta har fått alltfler att förvänta sig att Riksbanken höjer räntan i december eller februari. Detta i kombination med överlag bra bolagsrapporter innebar en stark marknad under augusti månad. Merparten av våra obligationer med lägre kreditvärdighet har rapporterat under månaden med överlag stabila eller positiva rapporter. Segment som tidigare handlat svagt, ex stora kapitalstrukturer och efterställd bankskuld, har återhämtat sig något under månaden. Segmentet inkassobolag och skuldköpsbolag har tagit igen delar av den tidigare svaga utvecklingen som legat över sektorn.

Efter sommarens lugn har vi varit aktiva i både primär och sekundärmarknaden under augusti. Vi har bland annat ökat exponeringen mot Fabege (grön), Teekay LNG och NIBE. Vi har även fortsatt att under månaden göra mindre justeringar i innehaven.

Carnegie Corporate Bond hade en solid utveckling under månaden och steg med 0,29 procent under månaden och är upp 0,35 procent för året. Fonden har framförallt påverkats av de underliggande bolagens utveckling där flera bolag fått se sina kurser handlas upp på relativt bra rapporter. Dessutom har vissa segment återhämtat sig från en svagare utveckling under våren. Givet diverse osäkerheter som under hösten väntas fortsätta så arbetar vi med att minimera ränte- och marknadsrisken genom att primärt investera i obligationer med kort löptid och rörlig kupong.

En historiskt hög riskaptit i kombination med geopolitiska risker och en mindre expansiv penningpolitik gör att vi fortsätter att bibehålla en balanserad portfölj för att ta höjd för fortsatt volatilitet och oroligheter. Vad gäller fondens avkastning så var 2017 ett mycket starkt år mot bakgrund av ECBs stödköp och gynnsamt riskklimat. Under 2018 förväntar vi oss därför en något mer normaliserad avkastning baserad på kuponger, snarare än stigande obligationspriser som bidrog en stor del till avkastningen under 2017.