Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

Under september månad såg vi överlag att svenska marknadsräntor steg och den svenska tioåringen stängde på 0,64 procent. Räntan för Stibor backade mot slutet av månaden och avslutade september på -0,46 procent.

Riksbanken hade i början av månaden sitt fjärde penningpolitiska möte för året och som väntat lämnade de reporäntan oförändrad på -0,50 procent. Riksbankens prognos är nu att en första höjning kan genomföras i december i år alternativt i februari nästa år och att höjningarna framöver kommer att ske i steg om 0,25 procentenheter.

Parallellt med stigande marknadsräntor noterade vi även en relativt kraftig förstärkning av den svenska kronan under september. Detta både mot amerikanska dollarn och euron, två valutor mot vilka kronan annars tydligt försvagats tidigare under året.

Ur portföljsynvinkel var september en lugn månad och vi gjorde inga förändringar i fonden. Vi håller en kort duration i den samlade portföljen beaktat att mandatets genomsnittliga portföljlöptid ska ligga mellan 3 och 10 år. Detta till trots står portföljen inte emot under perioder med ränteuppgång och som en följd av detta backade fonden med 0,44 procent under september.

Carnegie Obligationsfond är utifrån mandatet, med en portföljduration mellan 3 – 10 år, tydligt beroende av den svenska ränteutvecklingen. Ränterisken är därför ett naturligt inslag i fonden samtidigt som den håller en nästintill obefintlig kreditrisk. I nuvarande ränteläge handlas delar av segmentet för stat- och bostadsobligationer till negativ yield till förfall, vilket bör beaktas när det gäller den förväntade avkastningen för fonden.