Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng
NIklas EdmanUnder mars fortsatte den turbulenta marknaden med volatila börser och en svag global kreditmarknad. Detta förstärktes i slutet av månaden med farhågor för ett globalt handelskrig initierat av amerikanska stål- och aluminiumtullar, skriver Carnegie Corporate Bonds förvaltare Niklas Edman i en månadsrapport.

Samtidigt fortsatte nyemissionsmarknaden att vara aktiv då bolagen ville passa på innan påsk för att inte

riskera att kreditmarginalerna skulle fortsätta att bli högre. Den oroliga marknaden spred sig till viss del till Norden och de större och mer likvida emittenterna/kapitalstrukturerna, medan den mer lokala marknaden klarade sig bra. Nu står vi vid ett vägskäl för marknaden, där vi kan komma att se en omprisning i sekundärmarknaden eller en god utveckling för det som nyligen emitterades.

Under mars hade den nya amerikanska centralbankschefen Jerome Powell sitt första möte och som väntat höjdes styrräntan med 0,25 procentenheter samtidigt som FED bedömer att det kommer att bli ytterligare två höjningar under 2018. Det är i linje med vad som tidigare kommunicerats och dämpade därmed spekulationer om att centralbanken skulle vara än mer aggressiv i det korta perspektivet. Med det sagt så är det dock en relativt hög andel av ledamöterna som tror på ytterligare en höjning, totalt fyra, under 2018.

Carnegie Corporate Bond

Under mars månad var vi aktiva i primärtransaktioner för bland annat Akelius (hybridemission), Transcom och Kungsleden (grön obligation). Carnegie Corporate Bond A steg med 0,15% under månaden och är upp 0,08% under året. Vi fortsätter att hålla durationen kort för att minimera ränterisken i portföljen och försöker begränsa marknadsrisken något genom att föredra obligationer med kortare förfall även om vi i också vissa fall premierar en attraktiv marginal framför kort kreditduration. Vi har även på marginalen ökat exponeringen mot fastighetssektorn i stabila bolag som vi tror kommer få en förbättrad kreditkvalitet och därmed få en högre rating inom 6–18 månader.

En historiskt hög riskaptit i kombination med geopolitiska risker och en mindre expansiv penningpolitik gör att vi fortsätter att bibehålla en balanserad portfölj för att ta höjd för eventuellt ökad volatilitet framöver.

Vad gäller fondens avkastning så var 2017 ett mycket starkt år mot bakgrund av ECBs stödköp och en allmän hög riskaptit. Under 2018 förväntar vi oss därför en något mer normaliserad avkastning baserad på kuponger, snarare än stigande obligationspriser som bidrog en stor del till avkastningen under 2017.