Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

I fokus – Månadsrapport Carnegie Total

  • Högsta europeiska PMI:n sedan 1987
  • Ny Fed-chef
  • Dollarn försvagas
  • Oljepriset över 65 dollar

 

Trots en hel del politiska risker är utsikterna för den globala tillväxten fortsatt goda. Den europeiska tillväxten förbättras och den amerikanska ekonomin fortsätter att växa i relativt god takt. Även tillväxtmarknaderna uppvisar styrka och bidrar till den globala konjunkturuppgången.

Efter en längre tids börsuppgång är det på sin plats att bli mer selektiv och försiktig, men med detta sagt ser vi få tydliga recessionssignaler. Tar man detta i beaktande borde eventuella marknadskorrigeringar bli relativt kortlivade i dagsläget.

Carnegie Total hade en negativ månad och minskade med 0,27 procent. Av fondens aktiefonder utvecklades Carnegie Småbolagsfond bäst med en uppgång på 1,7 procent. Även OPM Listed Private Equity och Carnegie Asia hade en bra månad och steg med 1 respektive 0,35 procent under månaden.

Carnegie Sverigefond hade en negativ månad och sjönk med 1,9 procent. Inom räntedelen utvecklades Carnegie High Yield Select väl och steg med 0,5 procent. Carnegie Emerging Markets Corporate Bond och Carnegie Likviditetsfond minskade med 0,2 respektive 0,1 procent.

En stark global konjunktur och en svag dollar är en gyllene kombination för Asien. Dollarn har försvagats under året med ca 10 procent mot en korg av valutor. Och som ett resultat av dollarns svaghet har istället euron stigit med 14 procent mot dollarn under året.

Den ryska centralbanken sänkte styrräntan under månaden med 50 punkter till 7,75 procent. Centralbanken kommunicerade även att det finns utrymme för ytterligare räntesänkningar under 2018, för en gradvis anpassning till neutral policy. Brentoljan klättrade över 65 dollar per fat för första gången sedan mitten av 2015. Trots att oljepriset steg kraftigt hängde den ryska aktiemarknaden inte med i uppgången.

Europa

ECB lämnade styrräntorna oförändrade under månaden och ligger därmed kvar på 0 procent. Enligt ECB-chefen Mario Draghi signalerar indikatorerna en mycket stark takt i den ekonomiska tillväxten i euroområdet, samt att inflationen kommer att ta fart samtidigt som QE-förlängningen och återinvesteringarna ger stimulans.
PMI euroområdet för tillverkning steg till 60,6, den högsta nivån sedan mitten av 1997.

Den europeiska återhämtningen fortsätter med en bred ekonomisk tillväxt i ett flertal länder. Den europeiska centralbanken beräknar att den europeiska ekonomin har växt med 2,4 procent under 2017, vilket överträffar de tidigare förväntningarna på 1,7 procent som de kommunicerade i början av året.

Tyskland har under en längre tid visat en stark konjunktur och nu har även utsikterna för Frankrike stärkts efter tio år med svag tillväxt. Det finns dock en påtaglig risk att regionens tillväxt dämpas när en allt starkare euro börjar få effekt på ekonomin.

Sverige

Inköpschefsindex för industrin sjönk till 60,4 i december, en nedgång med 2,9 indexenheter, men kvarstår dock på en hög nivå. Siffran bekräftar styrkan i industrin. Industri-PMI är en konjunkturindikator och där ett indextal över 50 indikerar på tillväxt i ekonomin och under 50 en kontraktion.

Riksbanken lämnade räntan oförändrad på minus 0,5 procent under månaden. De kommunicerade vidare att de håller fast vid en första räntehöjning kommer i mitten av 2018. Stödköpen av nya statsobligationer kommer inte att fortsätta efter nyår.

Däremot kommer obligationer som förfaller att återinvesteras. Det innebär de tar ett försiktigt steg mot en normalisering, men det kommer att ta lång tid. De höjer även inflationsprognosen något från tidigare bedömning på 1,8 procent till 2,0 procent (mätt som KPIF) för nästa år. Mycket talar för att Riksbanken precis som den amerikanska centralbanken kommer att höja räntan innan de börjar sälja statsobligationer.

Frågan är dock vad som händer om den svenska bostadsmarknaden fortsätter att försämras. Det skulle kunna innebära att Riksbanken måste skjuta upp tidpunkten för den första förväntade räntehöjningen på över sex år.

USA

Amerikanska Federal Reserve inleder 2018 med en ny chef, från och med februari tar Jerome Powell över och Janet Yellen lämnar sin stol. Fed höjde styrräntan som väntat till ett intervall mellan 1,25 och 1,50 procent under december. Centralbankens prognoser indikerar tre höjningar under 2018, i takt med att vi ser en allt starkare arbetsmarknad. Inflationstrycket bör åter tillta och vi ser redan nu en viss uppgång i den förväntade inflationen mätt som breakeven inflation rate, vilket åter har stigit till strax under 2 procent. (se diagram).

Vi ser en svagare dollar i spåren av att allt fler centralbanker börjar strama åt. En svagare dollar kommer att vara positivt för exporten och gynna affärsinvesteringar och konsumtion. USA:s tillväxtutsikter är fortsatt stabila och arbetsmarknaden är fortfarande stark.

Mycket talar för att världsekonomin fortsätter att växa i stadig takt under 2018. Inflationen är inte tillräckligt stark för att räntehotet ska sätta in och företagens vinstmarginaler är fortsatt höga. Det är lätt att måla en ganska ljus bild av världsekonomin utan några större faror, men den optimistiska andan kan lätt komma av sig, den nuvarande lågvolatila aktiemarknad vi haft under längre tid kan abrupt skifta i skepnad till en nervös högvolatil marknad framöver.