Stäng

Riksbankens penningpolitiska möte i början av juli innehöll inga direkta överraskningar. Reporäntan lämnades oförändrad och prognosen är fortsatt att vi kan se nästa höjning i slutet av året eller i början av 2020. I USA agerar centralbanken i motsatt riktning och efter en lång period av successiva höjningar sänktes styrräntan med 25 punkter i slutet av juli, vilket var väntat.

Mer oväntat var uttalandet att det inte nödvändigtvis kommer att ske fler räntesänkningar efter denna. Den europeiska centralbanken, ECB, har gett uttryck för att det kan finnas behov av fortsatta stimulanser. Signalerna från de ledande centralbankerna i omvärlden underlättar inte direkt en stramare penningpolitik från Riksbankens sida.

Juli präglades annars av typiskt sommarlugn med låg aktivitet i primärmarknaden. Med begränsat utbud höll sig marknaden stabil och om något såg vi marginellt tightare kreditmarginaler. Carnegie Likviditetsfond gick upp med 0,04 procent.

Strax efter midsommar gjorde vi ett köp i kraftbolaget Fortum Värme, numera Stockholm Exergi, där vi köpte en obligation med förfall 2021. Istället har vi under juli sålt av en del i deras kortare obligation med förfall i höst. Även om det är fortsatt låga nivåer ger den längre obligationen oss omkring dubbelt så hög underliggande avkastning jämfört med den som förfaller 2019. Vi avyttrade även en del positioner i fastighetssektorn med förhållandevis kort tid kvar till förfall. Fastighetsbolag som Vasakronan och Rikshem är två exempel som handlas nära noll i underliggande avkastning för de obligationer som har kring halvåret kvar till förfall. Vi avyttrade våra innehav i dessa under juli.

Carnegie Likviditetsfond är en fond för den försiktige placeraren. Vi placerar fondförmögenheten i obligationer som ger oss exponering mot stat, kommun och landsting samt bostadsobligationer, seniora banker och företagsobligationer med hög kreditvärdighet. Fonden fokuserar på obligationer med rörlig ränta och vi kan därigenom hålla ränterisken på en låg nivå. Vi tar även exponering i annan valuta än svenska kronor men valutasäkrar alltid sådana innehav för att undvika volatilitet.