Stäng

Efter att året inletts med fyra mycket starka månader blev det väsentligt mindre rörelser i maj med i princip oförändrade kreditmarginaler för nordisk Investment Grade. Samtidigt var aktivitetsnivån fortsatt hög med ett flertal emissioner i SEK-marknaden. Vi kunde notera en något lägre nivå på längre svenska marknadsräntor samtidigt som STIBOR steg upp till 0,01.

Carnegie Likviditetsfond stängde oförändrat under maj månad.

Ett, åtminstone delvis, nytt namn i obligationsmarknaden är Nordic Entertainment Group (NENT) som gav ut en tre- och en femårig obligation under månaden. Bolaget utgör kärnverksamheten av det tidigare MTG och är en ledande aktör i Norden avseende underhållning och streamad media genom framförallt Viaplay.

En viktig komponent är att bolaget har fleråriga rättigheter för att leverera livesport till de nordiska länderna. Nordic Entertainment Group producerar även eget material genom NENT Studios. Bolagets aktier handlas sen i våras på Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholms huvudlista. Likviditetsfonden var med i emissionen med kortare löptid där de betalar en kupong motsvarande Stibor +95.

I fastighetssektorn sålde vi av en obligation som närmade sig förfall i Atrium Ljungberg samtidigt som vi deltog i en nyemission med 3,5 års löptid och som även den prisades till Stibor +95. Andelen av Atrium Ljungbergs hyresintäkter som kommer av handel har minskat de senaste åren vilket vi ser som positivt. De utgör idag ca 25 procent av kontrakterad årshyra. Knappt hälften utgörs av kontor och deras fastighetsbestånd är i huvudsak koncentrerat till storstäder. Atrium är väl etablerat inom kategorin för Investment Grade med kreditbetyget Baa2 i från Moody’s.

Carnegie Likviditetsfond är en fond för den försiktige placeraren. Portföljen har en låg kreditrisk genom exponering mot stat, kommun och landsting samt bostadsobligationer, seniora banker och företagsobligationer med hög kreditvärdighet. Fonden investerar dessutom primärt i obligationer med rörlig ränta vilket gör att även ränterisken i fonden kan hållas låg.