Stäng

Företag som minskar sina utsläpp premieras av marknaden, i alla fall om de också är lågt värderade. Vår analys visar att de senaste tio åren har företag med låga P/e-tal och som dessutom har minskat sina utsläpp av växthusgaser levererat en överavkastning på 7,9 procentenheter per år, skriver David Östman som är risk- och avkastningsanalytiker på Carnegie Fonder.

I den här analysen granskar vi de företag som ingår i indexet Euro STOXX 600, närmare bestämt dem med de lägsta P/e-talen som de senaste åren har minskat sina utsläpp av växthusgaser (i relation till omsättning). Vi väljer företag med låga P/e-tal som en förenklad definition av värdebolag.

Urvalet rebalanseras årligen och är likaviktat. Vi har också exkluderat företag i branscherna tobak, vapen, spel och fossila bränslen, eftersom de branscherna inte intresserar oss.

Genom att kombinera låga P/e-tal med minskade utsläpp får vi möjlighet att identifiera företag som förbättrar sin ESG-profil och som samtidigt är billiga, relativt sett.

Graf 1. En likaviktad, årligt rebalanserad portfölj med de bolag i STOXX 600 som minskat sina utsläpp från tidigare år har under de senaste tio åren gått bättre än det breda indexet. Den genomsnittliga årliga avkastningen för indexet är 15,0% medan vårt urval har avkastat 18,2% per år.

Graf 2. I snitt under perioden är det ungefär 150 bolag eller en fjärdedel av STOXX 600 som varje år har minskat sina utsläpp från föregående år. Vi ser en trend att fler bolag minskat sina utsläpp på senare år och vi ser en trend att ungefär hälften av bolagen som minskar sina utsläpp under ett år även återfinns på listan året efter.

Graf 3. Eftersom Carnegie Fonder letar undervärderade bolag väljer vi att lägga till ett värderingsrelaterat mått, price/earnings (P/E). Som proxy för undervärderat väljer vi att undersöka den femtedel av indexet med lägst P/E-tal som minskat sina utsläpp från föregående år. Detta urval har mer signifikant överavkastat indexet…

Graf 4…Under sju av tio år med en genomsnittlig årlig avkastning på 22,9% mot indexet 15,0%. Dock har gruppen haft ett dåligt 2018, i likhet med värdebolag generellt.

Graf 5. Även här ser vi en trend med fler och fler bolag som ingår i urvalet, i snitt har det varit 45 bolag per år som uppfyller våra kriterier.

Graf 6. I snitt har denna grupp minskat sina utsläpp med 11,5% per år under den senaste femårsperioden. Trenden är uppåtgående.

Tabell 1 nedan. Störst sektor i urvalet är Financials som man dock får bedöma som lågintensiv vad gäller koldioxidutsläpp. Avkastningsmässigt har daglig- och sällanköpsvaror gått starkt, även de två procent av bolagen som inte klassificerats enligt GICS (Global Industry Classification Standard).

Sektor Snittvikt (%) CTR Tot Rtn Px Rtn Inc Rtn
Financials 36,1 53,1 136,9 72,3 62,0
Consumer Discretionary 16,8 40,5 187,4 112,8 58,5
Industrials 14,8 43,1 122,2 76,3 57,0
Materials 11,6 41,8 84,5 38,0 39,8
Utilities 6,4 3,2 -0,4 -57,1 58,1
Communication Serv. 4,6 12,6 229,1 124,0 82,2
Health Care 3,4 6,7 95,2 60,6 30,0
Consumer Staples 2,6 9,2 231,0 178,3 43,5
Not Classified 2,0 15,7 567,5 514,8 29,8
Energy 1,0 3,5 84,0 58,0 26,0
Information Technology 0,6 -1,5 -43,9 -50,0 6,1
Real Estate 0,2 0,1 3,1 -4,5 7,5

 

Graf 7. Direktavkastningen är också konsekvent högre för dessa bolag än indexet.

Den nuvarande listan innehåller två svenska bolag, Volvo och Boliden. Volvo är ett av Carnegie Sverigefonds största innehav. Vi hittar även brittiska WPP som återfinns i Carnegie Global.